ЗМІСТ

Частина І. Право інтелектуальної власності

О.П.Орлюк. Охорона прав інтелектуальної власності в циклі «наука – виробництво»

О.П.Орлюк. Суб’єктивні права на об’єкти інтелектуальної власності та їх судовий захист

Л.І. Работягова. Співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок

О.О. Штефан. Оприлюднення твору за сучасним Цивільним кодексом України

Б.Г. Прахов. Інтелектуальна власність у діяльності підприємств

О. Ф. Дорошенко. Проблеми подсудности споров в сфере интеллектуальной собственности

П.А. Боровик. Визначення спорідненості товарів як критерій при встановленні факту використання товарного знаку

В.П. Кращенко. Помилка судового експерта?

В. С. Дроб’язко. Матеріальні норми права проекту договору ВОІВ про інтелектуальну власність відносно баз даних

Т.С. Демченко. Загальновідомість назви місця походження товару

С.О. Глотов. Щодо питання про можливість приватного копіювання в цифровому середовищі

М.В. Мельников. Вільне використання творів мистецтва, постійно розташованих в місцях, відкритих для вільного відвідування

О.О.Швець. Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав

О.Ю. Буров, Д.С. Бурова. Інтелект та інтелектуальна власність в епоху глобальних інформаційних мереж

С.А. Петренко, О.Ю. Буров. Кіберзлочинність як принада інформаційного суспільства

Д. В. Бойко. Деякі аспекти укладання зовнішньоекономічних договорів про реєстрацію доменних імен

I.І.Петренко. Правові порушення в сфері Інтернет-відносин

В.В.Бєлєвцева. Державний департамент інтелектуальної власності як складова системи органів регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні

Л.Т.Комзюк, Н.Москалюк. Актуальні аспекти правового регулювання представництва у справах з питань інтелектуальної власності

О.В. Пічкур. Історичні аспекти розвитку правовідносин, пов’язаних з результатами творчої діяльності

 

Частина II. Економіка інтелектуальної власності

О.Б.Бутнік-Сіверський. Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки

О.П. Орлюк, В.І. Нежиборець, С.Ф. Ревуцький. Досвід формування національних інноваційних систем у високорозвинених країнах світу

Л.Ю Федченко. Які мають бути стандарти з оцінки вартості інтелектуальної власності

Ю.Є Атаманова. Теоретичні питання правового визначення об’єктів інноваційної діяльності та їх співвідношення за результатами інтелектуальної діяльності

І.О. Земцова. Практика розвитку світового ринку ліцензій у сфері інтелектуальної власності

Ю.Л. Борко Фінансова стратегія інноваційної діяльності

image_pdfimage_print
“ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ”, випуск третій