ЗМІСТ

Частина І. Право інтелектуальної власності

Підопригора О.А. Право промислової власності в Цивільному кодексі України

Святоцький О.Д. Інтелектуальна діяльність в економічному і соціальному розвитку України

Орлюк О.П. Перспективи розвитку інтелектуально-правової освіти

Дробязко В.С. Деякі аспекти охорони назв доменів в Інтернеті

Крижна В.М. Види ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності

Прахов Б.Г. Правова охорона позначень

Дорошенко О.Ф. Судова експертиза в системі захисту прав інтелектуальної власності

Пічкур О.В., Прахов Б.Г. Як демонструвати об’єкт ліцензії

Буров О.Ю. Комп’ютерні програми і бази даних як об’єкти патентування. Методологічний аспект

Орлюк О.П., Ревуцький С.Ф. Законодавство, що регулює науково-інноваційну сферу економічно розвинених країн світу

Петренко С.А. Правові засоби попередження правопорушень у сфері незаконного використання програмного забезпечення

Мельников М.В. Оригінальність в нових об’єктах авторського права

Частина II. Економіка інтелектуальної власності

Бутнік-Сіверський О.Б. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт

Нежиборець В.І. Механізми комерціалізації інтелектуальної власності: закордонний досвід

Ревуцький С.Ф. Теоретичні та практичні передумови переходу економіки України на інноваційну модель розвитку

Федченко Л.Ю. Методологічні підходи до експертної оцінки вартості нематеріальних активів (інтелектуальної власності)

Борко Ю.В. Амортизаційна політика нематеріальних активів та фінансовий механізм її реалізації

image_pdfimage_print
“ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ”, випуск другий