Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України оголошує конкурсний прийом до аспірантури у 2014 р. з відривом від виробництва за спеціальністю:

  • 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Прийом документів до аспірантури відбувається з 01 листопада по 30 листопада 2014 р. Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови. Вступні іспити проводяться з 01 грудня по 19 грудня 2014 р.

Заяви і документи про прийом до аспірантури подаються за адресою:

03680, МСП, м. Київ-150, вул. Боженка, 11, кімн. 1304.

Контактна особа: Ленго Юлія Євгеніївна (тел. (044) 228-21-37, e-mail: Julia.Lengo@gmail.com)

 

До заяви на ім’я директора Інституту про прийом до аспірантури додаються такі документи:

· копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплома;

· перелік опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

· посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

· особовий листок з обліку кадрів;

· 4 фотокартки розміром 3х4;

· медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Форми навчання в аспірантурі:

· за рахунок коштів Державного бюджету України;

· за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Термін навчання в аспірантурі – три роки.

image_pdfimage_print
Оголошення про прийом до аспірантури у 2014 р.