Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Національної академії правових наук України 

ОГОЛОШУЄ 

прийом до аспірантури на 2016 / 2017  навчальний рік

з відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю: 081 – Право

До аспірантури приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови (англійська)*.

Вступники, які на час втупу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури, їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Термін навчання в аспірантурі – чотири роки. 

Прийом документів до аспірантури відбувається з 01 грудня по 09 грудня 2016 р.

Вступні іспити проводяться з 13 грудня по 20 грудня 2016 р.

  • філософія – 13 грудня 2016 року;
  • іноземна мова (англійська) – 16 грудня 2016 року;
  • зі спеціальності – 20 грудня 2016 року.

Вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту такі документи:

1) заяву (зразок заяви);

2) особовий листок з обліку кадрів (бланк особового листка);

3) копію паспорта;

4) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра з додатком (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

6) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;

7) список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

8) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

9) сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

10) 2 фотокартки 3×4.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи  подаються у швидкозшивачі.

* Згідно з чинним законодавством України вступний конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся.

Документи про прийом до аспірантури подаються за адресою:

03680, МСП, м. Київ-150, вул.  Казимира Малевича (Боженка), 11, кімн. 1302.

Контактна особа: Ленго Юлія Євгеніївна (тел./факс (044) 200-08-76, тел. (044) 228-21-38,
e-mail: Julia.Lengo@gmail.com)

image_pdfimage_print
Оголошення про прийом до аспірантури у 2016 р.