Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Національної академії правових наук України

оголошує прийом до аспірантури на 2015/2016 навчальний рік

 

за спеціальністю:

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Прийом документів до аспірантури відбувається з 01 жовтня по 20 жовтня 2015 р.

Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови. Вступні іспити проводяться з 01 листопада по 15 листопада 2015 р.

Початок навчання в аспірантурі з 01 грудня 2015 р.

Заяви і документи про прийом до аспірантури подаються за адресою:

03680, МСП, м. Київ-150, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, кімн. 1302.

Контактна особа: Ленго Юлія Євгеніївна (тел. 200-08-76, e-mail: Julia.Lengo@gmail.com)

 

Вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту такі документи:

1) заяву (зразок заяви);

2) особовий листок з обліку кадрів (бланк особового листка);

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

image_pdfimage_print
Оголошення про прийом до аспірантури у 2015 р.