• Інноваційна політика : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] /Л.I. Федулова, A.A. Мазаракі, Г.О. Андрощук. – К. : Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2012. – 604с.

    Зростання ролі права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історією становлення права інтелектуальної власності, його об’єктами та суб’єктами, особистими немайновими і майновими правами суб’єктів права, способами їх використання та захисту.
    Цей підручник слугуватиме надійним джерелом знань, відповідних навчальній програмі, не лише студентам, а й широкому колу читачів.

  • Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. Науково-практичне видання. / Г.О. Андрощук, С.В. Шкляр. – К.: Юстініан, 2012. – 472 с.

На основі узагальнення міжнародних наукових досліджень Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), системного аналізу законодавчих актів, зарубіжної та вітчизняної судової і відомчої практики розглянуто теоретичні та практичні аспекти конкурентного права — захисту від недобросовісної конкуренції. Здійснено класифікацію та детальний аналіз недобросовісних конкурентних дій (змішування, введення в оману, дискредитація конкурентів, неправомірне використання чужих позначень, імітація, порівняльна реклама, порушення комерційної таємниці тощо), показано механізм здійснення захисту, цивільно-правові, кримінальні та адміністративні санкції, що застосовуються до порушників. Дається аналіз розвитку зарубіжного конкурентного права та особливостей законодавчого регулювання захисту від недобросовісної конкуренції в промислово розвинених та постсоціалістичних країнах. Наводяться Типові положення ВОІВ про захист від недобросовісної конкуренції, зарубіжна практика розгляду судових спорів та спорів, розглянутих Антимонопольним комітетом України, практичні коментарі до законів Украни «Про захист від недобросовісної конкуренції» та «Про рекламу». Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та економічних факультетів, юристів-практиків, а також працівників державних органів, підприємців, всіх тих, хто цікавиться економіко-правовими проблемами захисту від недобросовісної конкуренції.

image_pdfimage_print
Нові книги