У лютому 2014 р. після тривалих обговорень Європейським парламентом прийнято Директиву про колективне управління авторськими і суміжними правами та мультимедійному ліцензуванню музичних творів, використовуваних онлайн на внутрішньому ринку (http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140203IPR34615/html/Copyright-cross-border-licences-for-online-music-services).

Положення цієї Директиви ЄС передбачають виплату винагороди за використання музичних творів в мережі Інтернет через організації колективного управління. У країнах ЄС приділяється особлива роль діяльності таких організацій. Функціонування організацій спрощує систему договірних відносин як для самих суб’єктів авторського права і суміжних прав, так і для користувачів по отриманню дозволу на використання об’єктів цих прав, узгодженню питань щодо збору, розподілу та виплати винагороди зазначеним суб’єктам. Директивою ЄС передбачені вимоги до діяльності організацій колективного управління в європейських країнах, зокрема налагодження взаємовідносин між організаціями щодо забезпечення узгоджених дій по онлайн-ліцензуванню в мережі Інтернет, обмін базами даних об’єктів авторського права і суміжних прав та правами на них. З метою недопущення зловживань, Директива ЄС передбачає положення щодо участі суб’єктів авторського права і суміжних прав в процесі прийняття організаціями основних рішень, визначає принципи прозорості їх діяльності.

Нагадаємо, що це перша Директива ЄС у сфері колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. У 2005 році було прийнято Рекомендації Європейської Комісії про транскордонне колективне управління авторським правом і суміжними правами для надання законних інтерактивних музичних послуг (online music).

Прийняття Директиви ЄС вважається важливим кроком на шляху гармонізації норм європейських країн з метою визначення єдиного механізму по збору, розподілу та виплати винагороди суб’єктам авторського права і суміжних прав за використання об’єктів в мережі Інтернет. Зокрема член Європейського парламенту Маріель Галло (Marielle Gallo) зазначає, що прийняття Директиви ЄС «це чіткий сигнал, що авторське право», яке «відіграє важливу роль в цифровій економіці» «може бути легше адаптоване до Інтернету». (http://www.eunews.it/en/2014/02/09/online-music-european-licences-for-streaming-services-approved-by-parliament/12567)

image_pdfimage_print
Нова Директива ЄС у сфері авторського права і суміжних прав