25 квітня 2012 р. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України разом з ННІ земельних ресурсів та правознавства НУБіП України запрошують прийняти участь в науково-практичній конференції «ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ».

За результатами конференції буде опублікований збірник.

Останній строк подання тез для публікації у збірнику – 25.04.2012 р. включно.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

  • матеріали надаються в форматі doc текстового редактору Microsoft Word;
  • обсяг тексту – до 6 сторінок (українською або російською мовами);
  • шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см;
  • використана література оформлюється в кінці тексту під заголовком «Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [1, с. 125].

Програма конференції

image_pdfimage_print
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ»