Шановні колеги!

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України запрошує Вас до участі у

Науково-практичній Інтернет конференції:

«Договірні форми реалізації майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти авторського права».

Конференція відбудеться 18 листопада 2014 р.

Термін подачі матеріалів до 26 вересня 2014р.

Організатори забезпечують розміщення матеріалів на відповідному

Інтернет ресурсі, для забезпечення індексу цитування.

Матеріали конференції будуть надані учасникам на CD

з відповідним оформленням.

На конференції планується висвітлення проблемних питань за такими тематичними напрямками:

– Предмет договорів про реалізацію прав на об’єкти авторського права у різних сферах суспільного життя, зокрема: освіти, науки, охороні здоров’я, ужиткового мистецтва, мережі Інтернет та ін.;

– Суб’єктний склад договорів про реалізацію прав на об’єкти авторського права;

– Договірна відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договорів про реалізацію прав на об’єкти авторського права;

– Істотні умови договорів про реалізацію прав на об’єкти авторського права в залежності від сфери дії договору та особливостей об’єкту авторського права.

Організаційний внесок за участь в Інтернет конференції становить 100,00 гривень з ПДВ незалежно від обсягу.

Оплату за публікацію матеріалів просимо здійснити не пізніше 26 вересня 2014 р.

Реквізити для оплати:

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Банк: ГУДКУ у Київській області

р/р 31251201114735

МФО 821018

ЄДРПОУ 25882308

Призначення платежу: участь у конференції.

Документи, що підтверджують сплату публікації матеріалів, просимо направити по факсу (044) 200-08-76, або на поштову скриньку Інституту (letter@i.kiev.ua).

Контактні особи: Василіса Писєва (vasilisa.pysieva@ukr.net), Оксана Кашинцева (kashyntseva@ukr.net) – тел. (044) 2000876

Вимоги до оформлення матеріалів

Тези доповіді та наукові статті подаються у форматі MS Word, поля по 20 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 pt, інтервал між рядками 1,5, стиль – Normal.

Обсяг тез до 5-8 сторінок.

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача латиницею (зразок назви файлу: Ivanenko_tezy). Тема електронного листа має містити прізвище та ім’я учасника з поміткою: «На Інтернет конференцію «Договірні форми реалізації майнових прав інтелектуальної власності. Авторське право»».

Прохання оформити матеріали у такій формі:

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) – жирним курсивом у правому верхньому куті сторінки.

2. Науковий ступінь та вчене звання автора (авторів), його (їх) посада та назва ВНЗ або іншої організації, де працює чи навчається автор – курсивом у правому верхньому куті сторінки.

3. Назва доповіді (великими жирними літерами у центрі).

4. Текст доповіді.

5. Список використаних джерел.

Вирівнювання тексту за шириною сторінки, відступ першого рядка абзацу – 1,25 см. Текст подається без переносів.

Ключова термінологія та основні положення по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.

Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом (у форматі Equation та MS Excel).

Посилання на використані літературні джерела обов’язкове (у квадратних дужках, двома цифрами, де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки цитованої роботи).

Список використаних джерел під назвою «Література» розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом Вищої атестаційної комісії України від 29 травня 2007 року № 342).

Для аспірантів, здобувачів наукового ступеню матеріали надаються разом із рецензією наукового керівника або іншим документом, що підтверджує рекомендацію матеріалу до друку.

Скачати ЗАЯВКА на участь у науково-практичній Інтернет конференції

ЗАЯВКА

на участь у науково-практичній Інтернет конференції:

«Договірні форми реалізації майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти авторського права», яка відбудеться 18 листопада 2014 р. на базі Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

ПІП учасника  
Посада/ науковий ступінь
ВНЗ / організація
Тема доповіді / виступу  
Поштова адреса, телефон / факс
Адреса електронної пошти  
Планую виступити (необхідне відмітити ) Виступити з доповіддю (10 хв.)
Виступити з інформацією
Взяти участь як слухач

Раді співпраці!

З повагою,

Адміністрація НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

image_pdfimage_print
Науково-практична Інтернет конференція: «Договірні форми реалізації майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти авторського права»