Шановні колеги!

 Науково-дослідний  інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України запрошує Вас до участі у

 Науково-практичній   Інтернет-конференції :

« Правові  форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права»

Конференція відбудеться 01 грудня 2016 р.

Термін подачі матеріалів до 18 листопада 2016р.

Організатори забезпечують розміщення матеріалів на відповідному Інтернет ресурсі, для забезпечення індексу цитування.

Матеріали конференції будуть сформовані у Збірник без редагування (!) та доступні на Інтернет ресурсі НДІ ІВ.

Організаційний внесок за участь в Інтернет конференції становить 100,00 гривень з ПДВ незалежно від обсягу.

Оплату за публікацію матеріалів просимо здійснити не пізніше 18 листопада 2016 р.

Реквізити для оплати:

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Банк: ДКСУ м. Київ

р/р 31258220114735

МФО 820172

ЄДРПОУ 25882308

Призначення платежу: участь у конференції.

Контактна особа: Волинець Інна Павлівна тел.. 063 474 53 76

Документи, що підтверджують сплату публікації матеріалів, просимо направити разом із заявою про участь та відповідно тезами на поштову скриньку ndi_science@ukr.net або по факсу (044) 200-08-76.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

Тези доповіді та наукові статті подаються у форматі MS Word, поля по 20 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 pt, інтервал між рядками 1,5, стиль – Normal.

Обсяг тез до 5-8 сторінок.

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача латиницею (зразок назви файлу: Ivanenko_tezy). Тема електронного листа має містити прізвище та ім’я учасника з поміткою: «На  Інтернет  конференцію  « Правові  форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права».

Прохання оформити матеріали у такій формі:

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) – жирним курсивом у правому верхньому куті сторінки.

2. Науковий ступінь та вчене звання автора (авторів), його (їх) посада та назва ВНЗ або іншої організації, де працює чи навчається автор – курсивом у правому верхньому куті сторінки.

3. Назва доповіді (великими жирними літерами у центрі).

4. Текст доповіді.

5. Список використаних джерел.

Вирівнювання тексту за шириною сторінки, відступ першого рядка абзацу – 1,25 см. Текст подається без переносів.

Ключова термінологія та основні положення по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.

Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом (у форматі Equation та MS Excel).

Посилання на використані літературні джерела обов’язкове (у квадратних дужках, двома цифрами, де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки цитованої роботи).

Список використаних джерел під назвою «Література» розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом Вищої атестаційної комісії України від 29 травня 2007 року № 342).

Для аспірантів, здобувачів наукового ступеню матеріали надаються разом із рецензією наукового керівника або іншим документом, що підтверджує рекомендацію матеріалу до друку.

ЗАЯВКА

на участь у  науково-практичній   Інтернет   конференції :

« Правові  форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права», яка відбудеться 01 грудня 2016 р. на базі  Науково-дослідний  інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

ПІП учасника
Посада/ науковий ступінь
ВНЗ / організація
Тема доповіді / виступу
Поштова адреса, телефон / факс
Адреса електронної пошти

Раді співпраці!

З повагою,

Адміністрація НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

image_pdfimage_print
Науково-практична Інтернет-конференція: «Правові форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права»