Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України оголошує конкурсний прийом до аспірантури у 2013 р. з відривом від виробництва за спеціальністю:

  • 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Прийом документів до аспірантури відбувається до 02 вересня 2013 р. Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови. Вступні іспити проводяться з 03 вересня по 30 вересня 2013 р.

Заяви і документи про прийом до аспірантури подаються за адресою:

03680, МСП, м. Київ-150, вул. Боженка, 11, кімн. 1304 (тел. 228-21-37).

Контактна особа: Ленго Ю.Є.

 

Вступники до аспірантури подають на ім’я директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності такі документи:

– заяву;

– копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплома;

– список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з наукової спеціальності;

– посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

– особовий листок з обліку кадрів;

– 4 фотокартки розміром 3х4;

– медичну довідку про стан здоров’я за формою N 286-у;

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Форми навчання у денні аспірантурі:

  • за рахунок коштів державного бюджету України;
  • на контрактній основі.

Термін навчання в аспірантурі – три роки.

image_pdfimage_print
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України оголошує конкурсний прийом до аспірантури у 2013 р.