25 – 26 березня 2013 року в Києві та 28 – 29 березня в Одесі відбулися Міжнародні науково-практичні семінари на тему «Інтелектуальна власність та інновації». Організаторами заходів виступили: Державна служба інтелектуальної власності України, Програма розвитку комерційного права Міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки (CLDP), Відомство з патентів та торговельних марок (USPTO), Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Під час зазначених заходів учасники обговорили такі питання: державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій в Україні; комерціалізація результатів науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів України; правова охорона комерційної таємниці в науково-технічній діяльності; договірне забезпечення та охорона інтелектуальної власності при трансфері технологій; міжнародна реєстрація торговельних марок: переваги Мадридської системи; зарубіжне патентування винаходів: переваги системи PCT; інтелектуальна власність в інноваційній сфері: економіко-правовий аспект; трансфер технологій в Україні та США: законодавство, політика, проблемні питання; особливості процедури ліцензування та передачі прав на об’єкт інтелектуальної власності; проблемні питання, пов’язані з роботою за наймом.

У У заходах взяли участь представники Відомства з патентів та торговельних марок США та Комітету з економічної співпраці та інтеграції Європейської економічної комісії ООН (UNECE).

Від НДІ інтелектуальної власності на семінарах виступили:

О. Бутнік-Сіверський, зав. відділом економіко-правових проблем інтелектуальної власності, д-р екон. наук, професор

Інтелектуальна власність в інноваційній сфері: економіко-правовий аспект;

Оцінка об’єктів інтелектуальної власності.

 

Г.Андрощук, зав. лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій, канд. екон. наук, професор кафедри ІВ і права Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія»

Правова охорона комерційної таємниці (виробничих секретів) у науково-технічній діяльності в Україні та США ;

Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності, створених у вищих навчальних закладах України.

О.Пічкур, зав. відділом промислової власності:

Політика та законодавство в сфері правової охорони інформації, що становить комерційну таємницю (професійні секрети): зарубіжний і національний досвід

image_pdfimage_print
Міжнародний науково-практичний семінар на тему «Інтелектуальна власність та інновації»