1-2 листопада 2012 року в Інституті економіки та прогнозування НАН України (м. Київ) відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Механізми реалізації стратегії інноваційно-технологічного розвитку України в умовах глобалізаційних викликів”.

Мета конференції – конструктивне обговорення стратегій і механізмів модернізації, інноваційного й технологічного розвитку, сприяння становленню стратегічного партнерства експертного співтовариства, органів державної влади й управління, бізнес-структур, організацій системи освіти, суспільних, політичних організацій і ЗМІ, відповідальних за вирішення ключових проблем інноваційного й технологічного розвитку України. В роботі конференції взяли участь науковці України, Росії, Білорусі, Молдови, працівники державних, регіональних та муніципальних органів влади і управління, представники бізнес-структур, політичних партій і громадських організацій, засобів масової інформації.

Основні напрями роботи конференції: інноваційно-технологічний розвиток у стратегії соціально-економічного розвитку; науково-методичне і нормативно-законодавче забезпечення інноваційно-технологічного розвитку; механізми координації державної та регіональної інноваційної політики; формування “регіонів знань”; соціальні аспекти інноваційно-технологічного розвитку; інститути розвитку; проектний підхід в управлінні інноваціями; суспільно-приватне і державно-приватне партнерство в реалізації програм і проектів інноваційно-технологічного розвитку; кластерна політика; мережі високотехнологічних компаній; критерії і показники оцінки результативності інноваційно-технологічного розвитку; створення комплексної інфраструктури забезпечення інноваційно-технологічного розвитку; інтеграційні процеси в науково-технологічній та інноваційній сфері; інноваційне молодіжне підприємництво як чинник модернізації національної економіки. В ході роботи конференції відбулась презентація підручника Федулової Л.І., Мазаракі А.А., Андрощука Г.О. “Інноваційна політика”.

В роботі конференції взяв участь і виступив з доповіддю “Проблеми управління інтелектуальною власністю та механізми їх вирішення” завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Міжнародна науково-практична конференція “Механізми реалізації стратегії інноваційно-технологічного розвитку України в умовах глобалізаційних викликів”