Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Кафедра інтелектуальної власності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державна служба інтелектуальної власності України

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Національної академії правових наук України

ІІІ ЛІТНЯ ШКОЛА З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

базовий курс

(розроблена за програмою Літньої школи Всесвітньої організації інтелектуальної власності)

25 – 31 липня 2016 року

(м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут післядипломної освіти, вул. Васильківська, 36)

Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та кафедрою інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка було започатковано проведення Літньої школи з інтелектуальної власності спільно з Державною службою інтелектуальної власності України, що працює під егідою МЕРТ України. Нині Літня школа проводиться втретє.

Зазначений захід охоплює базові аспекти інтелектуальної власності та спрямований:

^ студентів випускних курсів ВНЗ, викладачів;

^ молодих професіоналів (аспірантів, адвокатів, юристів, що працюють у сфері інтелектуальної власності, юристів громадських організацій, органів влади, тощо).

Експертами до Літньої школи з інтелектуальної власності залучаються провідні фахівці у сфері інтелектуальної власності держави, зокрема:

^ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

^ Державної служби інтелектуальної власності України та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» («Укрпатент»);

^ правоохоронних та судових органів.

До викладання практичних питань, що виникають у зв’язку з правовою охороною та захистом прав інтелектуальної власності, залучаються фахівці, які є відомими в Україні судовими експертами, патентними повіреними, юристами, адвокатами, власниками юридичних та патентних практик, економістами тощо.

Серед експертів також є провідні науковці академічних інститутів НАН України та НАПрН України, викладачі Університету, чиї праці присвячені проблематиці інтелектуальної власності в усій її багатогранній сфері.

Слухачі, які прослуховують такий курс, отримують можливість поглиблювати свої знання та практичні навички у різних напрямах інтелектуальної

власності, набувають розуміння ролі інтелектуальної власності для розквіту і процвітання суспільства. Адже до викладання матеріалу залучаються представники різних галузей знань та практик.

Під час Літньої школи обговорюються питання, пов’язані з набуттям прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки тощо; із захистом авторських прав у мережі Інтернет; щодо захисту прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку; недобросовісної конкуренції та антимонопольного законодавства тощо.

Експерти надають слухачам можливість отримати практичні навички щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, передачі технологій та ліцензування, управління активами інтелектуальної власності у бізнесі.

Окрема увага надається питанням інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я, захисту нових видів рослин; традиційних знань; освіти та досліджень з інтелектуальної власності.

Суттєва увага приділяється міжнародним та європейським стандартам у сфері інтелектуальної власності, розкриваються основні міжнародні угоди, учасниками яких є Україна, у тому числі Угода TRIPS.

Кожний з днів навчання закінчується практичним кейсом.

Курс Літньої школи з інтелектуальної власності надає слухачам можливість поглибити не лише знання з цієї сфери, але й зрозуміти для себе великі перспективи, які надає професійне заняття проблематикою інтелектуальної власності у майбутньому. Отримані знання сприяють також розумінню доцільності поглибленого навчання за магістерськими програмами з інтелектуальної власності, які викладаються у вузах України та за кордоном.

ПРОГРАМА «ІІІ Літня школа з інтелектуальної власності» 25 – 31 липня 2016р. м. Київ

25.07.2016 р.
9.00 -9.30 ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКІВ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ
1 9.30 – 10.45 Функції відомств ІВ. Національна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні.
10.45 -11.00 Кава-брейк
2 11.00 – 12.50 Міжнародне співробітництво ДСІВУ у сфері ІВ
13.00 -14.00 Обідня перерва
3 14.00 – 15.00 Роль ІВ для розквіту і процвітання
4 15.00 – 16.00 Освіта та дослідження ІВ
16.00-16.15 Кава-брейк
5 16.15 – 17.30 Традиційні знання та традиційні вираження культури
26.07.2016 р.
6 9.00 – 10.45 Авторське право та суміжні права
10.45 -11.00 Кава-брейк
7 11.00 – 13.00 Колективне управління авторським правом і суміжними правами
13.00 -14.00 Обідня перерва
8 14.00 – 16.00 Охорона об’єктів ІВ у мережі Інтернет
16.00-16.15 Кава-брейк
9 16.15 – 17.00 Використання об’єктів ІВ в соціальних мережах та інших онлайн- ресурсах
17.00 -18.00 ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС З АВТОРСЬКОГО ПРАВА
27.07.2016 р.
10 9.00 – 10.00 Патенти
11 10.00 – 10.45 Договір про патентну кооперацію (РСТ)
10.45 -11.00 Кава-брейк
12 11.00 – 11.45 Промислові зразки
13 11.45 – 12.30 Гаазька система
14 12.30 – 13.00 Використання патентної інформації
13.00 -14.00 Обідня перерва
15 14.00 – 14.40 Комерційні найменування
16 14.40 – 15.25 Торговельні марки
17 15.25 – 16.00 Мадридська система
16.00-16.15 Кава-брейк
18 16.15 – 17.00 Географічні зазначення
17.00 -18.00 ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС З ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
28.07.2016 р.
19 9.00 – 10.45 Комерційна таємниця
10.45 -11.00 Кава-брейк
20 11.00 – 13.00 Недобросовісна конкуренція та антимонопольне законодавство
13.00 -14.00 Обідня перерва
21 14.00 – 15.45 Управління активами ІВ у бізнесі
15.45-16.00 Кава-брейк
22 16.00 – 17.00 Передача технологій та ліцензування
17.00 -18.00 ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС З РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІВ
29.07.2016 р.
23 9.00 – 10.45 Забезпечення захисту прав ІВ
10.45 -11.00 Кава-брейк
24 11.00 – 13.00 Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку
13.00 -14.00 Обідня перерва
25 14.00 – 15.45 Доменні імена в Інтернеті та альтернативне вирішення спорів
15.45-16.00 Кава-брейк
26 16.00 – 17.00 Карно-правова охорона ІВ
17.00 -18.00 ПРАКТИЧНИМ КЕЙС ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ІВ
30.07.2016 р.
27 9.00 – 10.00 Угода ТРІПС
28 10.00 – 10.45 Захист нових видів рослин
10.45 -11.00 Кава-брейк
29 11.00 – 13.00 КБР, ФАО, біотехнології та ІВ
13.00 -14.00 Обідня перерва
30 14.00 – 15.15 ІВ та політика в галузі охорони здоров’я
15.15 -16.00 ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС З ОХОРОНИ ПРАВ ІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
16.00-16.15 Кава-брейк
17.00 -18.00 Підведення підсумків Літньої школи. Результати, які отримали учасники. Вручення сертифікатів учасників.
31.07.2016р.
Екскурсійна програма
image_pdfimage_print
Літня школа з інтелектуальної власності – 2016