18-19 жовтня 2012 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбулась міжнародна науково-практична конференція «Конкурентна політика в умовах модернізації економіки».
Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ), ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Антимонопольний комітет України, Російський державний торговельно-економічний університет. Мета конференції – формування сучасних підходів до реалізації конкурентної політики в умовах модернізації економіки на основі міжнародного досвіду та з урахуванням національних особливостей. Тематичні напрямки конференції: Концепція модернізації та практика її реалізації; теорія розвитку галузевих і товарних ринків; сутність, міжнародний досвід та вітчизняна практика реалізації конкурентної політики; мікро- та макроекономічні аспекти розвитку економічної конкуренції; конкурентоспроможність національної економіки: стан, проблеми, перспективи; розвиток конкуренції у внутрішній (роздрібній та оптовій) торгівлі. До участі у заході були запрошені представники Антимонопольного комітету України, провідні науковці, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України, представники бізнес-кіл та громадських організацій. Учасникам конференції було надано унікальну можливість ознайомитися з кращими практиками захисту конкуренції в світі, попрацювати у стінах Антимонопольного комітету України, обговорити нагальні проблемні питання існуючого стану конкурентної політики в Україні, зокрема щодо механізмів реалізації законодавства про захист економічної конкуренції, захист від недобросовісної конкуренці, практики дослідження стану конкуренції на товарних ринках та ринках послуг, змісту та найбільш ефективних методик адвокатування конкуренції. На конференції також було презентоване, підготовлене НДІ інтелектуальної власності НАПрН України і Асоціацією протидії недобросовісній конкуренції, науково-практичне видання Андрощук Г.О. Шкляр С.В. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції.
В роботі міжнародної науково-практичної конференції взяв участь і виступив на першому пленарному засіданні з доповіддю «Удосконалення законодавства і практика правозастосування у сфері захисту від недобросовісної конкуренції» завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон наук Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Конкурентна політика в умовах модернізації економіки