Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

спільно з

Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві

та ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

за підтримки

Державної служби інтелектуальної власності України

ПРОВОДЯТЬ

III Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності

«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДН ВИМІРИ»

За дорученням співорганізаторів запрошуємо Вас взяти участь у роботі III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДН ВИМІРИ», яка відбудеться 18 вересни 2015 року.

Мета конференції – обговорення напрямів гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце проведення конференції: 18 вересня 2015 року урочисте відкриття конференції та пленарне засідання відбудеться у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за адресою: вул. Володимирська, 60.

Бажаючі прийнятн-участь у роботі конференції повинні до 1 серпня 2015 р. (включно) виконати наступні умови:

1) надіслати доповідь українською, російською чи англійською мовою (текст повинен бути набраний: шрифт – Times New Roman. 12 кеглем через 1,5 інтервали; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; відступ – 1,25 см, обсяг – до 6 сторінок включно). Назва файлу має бути підписано українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Орлов ТВ доповідь, Орлов ТВ заявка).

2) заповнити заявку на участь у конференції (див. Додаток №1).

Доповідь та заявку надсилати на електронну адресу оргкомітету: Збірник доповідей буде видано за рахунок приймаючої сторони.

Фінансовий аспект.

Витрати учасників, що пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням здійснюються за власний рахунок.

 

Додаток №1

ЗАЯВКА

на участь у III Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів

ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДН ВИМІРИ.

(18 вересня 2015 р.)

ПІБ учасника* _____________________________

Посада / вчена ступінь* _____________________

ВУЗ / Організація* _________________________

Тема доповіді / виступу* ____________________

Поштова адреса* __________________________

Телефон (у т.ч. мобільний) __________________

Адреса ел. пошти __________________________

Планую виступити (необхідне відмітити):

Виступити з доповіддю (10 хв)
Виступити з інформацією (5 хв)
Взяти участь як слухач

Використання проекційної техніки: так / ні

Необхідність поселення: так / ні

* усе заповнюється українською мовою

УДК 347.77.023

ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ СЛУЖБОВИХ ВИНАХОДІВ

ЮРЛОВ Т.В.

к.юр.н., доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Винахідництво в України нарешті набуло динаміки і за останні п’ять років кількість отриманих патентів на винаходи в України збільшилася майже в десять разів – до 3832 у 2009. Особливе місце у винахідницьких відносинах посідає службове винахідництво, бо в сучасних умовах жорсткої економії фінансових коштів державне, іноземне та спонсорське інвестування розробки винаходів майже відсутнє. Здебільше винаходи створюються за власні кошти винохідців або

………………………………………………………………….

 

Список використаних джерел:

 

 

 

Важливо пам’ятати!!!

  • Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
  • Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.
  • На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів.
  • Звертаємо вашу увагу, що доповіді, надіслані на інші електронні адреси, оформлені не ва вимогами, а також без заявок розглядатися до публікації не будуть.

Контакти організаційного комітету:

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Секретаріат оргкомітету:

Чередник Наталія В’ячеславівна, аспірант кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка, тел.: (050) 420-78-11, електронна адреса: nataliia.cv@gmail.com

Петренко Ірина Іванівна, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України.

Тел.: (044) 221-12-73 , електронна адреса: ip-lawyer@i.ua.

Технічний секретар:

Філімонова Тетяна Сергіївна , тел. (044) 234-94-42, електронна адреса: iv@univ.net.ua

image_pdfimage_print
III Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності