28 березня 2014 року в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти проведено обговорення Концепції розвитку Національної академії наук України в контексті змін до законодавства України у науково-технічній сфері.

Учасники наради зосередились на питаннях державного та громадського управління науково-технічною сферою, створення системи прогнозування та розробки пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, належного фінансування та демократичних форм його розподілення, збільшення частки конкурсного та грантового забезпечення наукових досліджень, підвищення відповідальності за якість та використання результатів науки, оздоровлення наукового середовища та підвищення статусу наукового працівника і вченого, особливій увазі до підготовки молодих наукових кадрів.

Учасники наради підтвердили позицію про те, що відродження та економічне зростання країни, особливо в кризовій ситуації, можливо забезпечити лише за умови пріоритетної підтримки галузей освіти і науки України. Про це свідчить і позитивний досвід ставлення до цих сфер у кризовий періоди 30-х років у США, повоєнній Німеччині, тощо. Отже, перед усім, саме держава має змінити своє ставлення до науки та забезпечити сприятливі умови діяльності науково-технічної сфери в Україні.

Напрацювання громадського обговорення будуть враховуватись при підготовці нової редакції закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», над яким зараз працює Комітет. Голова Комітету Л.М.Гриневич поінформувала, що Верховною Радою України прийнято рішення про проведення 2 липня 2014 парламентських слухань на тему «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави».

В роботі наради було задіяно понад 80 представників наукових кіл, громадських організацій, органів державної влади, журналісти. Понад 20 осіб долучилися до обговорення.

Від НДІ інтелектуальної власності НАПрН України в роботі наради взяли участь: заступник директора з наукової роботи, доктор юрид. наук, професор, член-кор. НАПрН України Н.М.Мироненко і завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Громадське обговорення концептуальних засад розвитку НАН України в контексті підготовки змін до законів України щодо науки