Голова верхньої палати Парламенту і за сумісництвом голова МПА (міжпарламентської асамблеї країн СНД) Валентина Матвієнко наполягає на необхідності більшої уніфікації авторського законодавства країн СНД і його практичного використання на новому рівні, що відповідає зміненим реаліям. Заяву про це було зроблено 27 березня в ході ювілейного засідання Ради МПА СНД, присвяченого її двадцятиріччю, що проходило в Алма-Аті. Пані Матвієнко відзначила, що захист інтересів країн СНД у сфері інтелектуальної власності є найважливішим завданням. Успішність вирішення його в першу чергу залежить від скоординованості практичного застосування наявних законодавчо-нормативних актів країн-учасниць, тим більше, що профільне законодавство вже багато в чому уніфіковано і збігається.

Модельними, базовими в цій сфері, актами Валентина Матвієнко назвала такі закони – «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на наукові відкриття», «Модельний кодекс інтелектуальної власності для держав СНД» і ще кілька подібних, уточнюючих і конкретизуючих основні правовідносини в даній сфері. Зазначимо, що останні два модельні закони розроблялись фахівцями НДІ інтелектуальної власності НАПрН України (керівник проекту канд. екон. наук Г.О. Андрощук).
Водночас, наведена в ході доповіді статистика виглядає досить гнітюче: патентується (дані по Російській федерації для організацій з повним або частковим державним фінансуванням) близько десятої частини винаходів як результатів науково-практичної діяльності, а комерціалізується лише 2,2% з них.

Створення ефективних механізмів охорони та практичного застосування «результатів інтелектуальної діяльності, отриманих громадянами наших держав», вважає Матвієнко, потрібно значно посилити і інтенсифікувати.

image_pdfimage_print
ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КРАЇН СНД