Законодавство Європейського Союзу та держав-членів Євро­пейського Союзу у сфері інтелектуальної власності : Науково- практичне видання / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, А. М. Горні- севич, Т. Ю. Федорова / За заг. ред. О. П. Орлюк. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2010. — 262 с.

У науково-практичному виданні представлено системний аналіз нор­мативно-правових актів держав-членів ЄС, регіональних організацій ЄС та безпосередньо ЄС, що регулюють сферу інтелектуальної власності. Ви­дання підготовлене в межах опрацювання теми фундаментальних дослід­жень «Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспекти­ви його впровадження в Україні», що здійснюється в НДІ інтелектуаль­ної власності НАПрНУ.

Зорієнтоване на науковців, фахівців органів державної влади, юристів-нормотворців і практиків, патентознавців, освітян, студентів, а також інших читачів, які цікавляться сферою інтелектуальної власності.

РОЗДІЛ I. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ЗАКОНОДАВСТВА З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Австрійська Республіка
Королівство Бельгія
Республіка Болгарія
Сполучене королівство Великобританії і Північної Ірландії
Грецька Республіка
Королівство Данія
Естонська Республіка
Республіка Ірландія
Королівство Іспанія
Італійська Республіка
Республіка Кіпр
Латвійська Республіка
Литовська Республіка
Велике Герцогство Люксембург
Республіка Мальта
Королівство Нідерланди
Федеративна Республіка Німеччина
Республіка Польща
Португальська Республіка
Румунія
Словацька Республіка
Республіка Словенія
Угорська Республіка
Фінляндська Республіка
Французька Республіка
Чеська Республіка
Королівство Швеція

РОЗДІЛ II. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ЗАКОНОДАВСТВА З ІНТЕ­ЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗА­ЦІЙ ЄС ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Економічний Союз Бенілюксу
Європейська патентна організація
Європейський Союз
Зміст

image_pdfimage_print