• Збірник анотацій дисертаційних робіт з юридичних наук, в яких досліджуються питання інтелектуальної власності /Упорядник – д.ю.н. Орлюк О.П. – К.: НДІ інтелектуальної власності АПрН України, 2007. – 88 с.
    • В. Москаленко, О. Орлюк, О. Святоцький. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / відп. ред. В.С. Москаленко.– К.: Праксіс, 2007.– 408 с.
    • Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування (узагальнення судової практики) / Автори-упорядники: Г.О. Андрощук, О.П. Орлюк / Верховна Рада України – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 344 с.Видання містить аналіз стану законодавчого регулювання та реалізації механізмів захисту прав інтелектуальної власності, а також узагальнення судової практики щодо розгляду справ із порушенням прав інтелектуальної власності, підготовлене Державною судовою адміністрацією України, Верховним судом України та Вищим господарським судом України.
      Для науковців та освітян, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, судових і правоохоронних органів, юристів-практиків, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

 

  • Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам‘яті професора О.А. Підопригори: 18 квітня 2007 р. Збірник наукових доповідей та статей. — К.: ТОВ “Лазурит- Поліграф”, 2008. — 304 с. (ред. кол. Г.О. Андрощук, Т.С. Демченко, О.П. Орлюк)

 

image_pdfimage_print