• Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред.О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.
  • Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підруч. для студ. неюрид. вузів / За заг. ред. О.А Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін. Юре», 2003. – 235 с.
  • Право інтелектуальної власності./За ред.О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 2004. – 672 с.
  • Сімейне право України./ Заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. (автор Крижна В. – розділ І гл. 3 (§ 5) – С. 67-71Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі нового Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права.
   Висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім’я, шлюб, особисті та майнові правовідносини подружжя, права та обов’язки батьків і дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. Особливу увагу приділено новим інститутам сімейного права.
   Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.
  • Цивільне право України: Підручник: У 2 т.: Том 1 / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеевої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с. (автор Крижна В. – Глави 27, 28, 29 – С. 439-477,
  • Цивільне право України: Підручник: У 2 т.: Том 2 / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеевої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с. (автор Крижна В. – Глави 44, 59, 60. – С. 257-266, 413-441
  • Право інтелектуальної власності. Академ. курс; Підручник для студентів вищих навч. закладів /За ред. д.ю.н. О.П. Орлюк, д.ю.н. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”. 2007. – 696 с.Зростання ролі права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історією становлення права інтелектуальної власності, його об’єктами та суб’єктами, особистими немайновими і майновими правами суб’єктів права, способами їх використання та захисту.
   Цей підручник слугуватиме надійним джерелом знань, відповідних навчальній програмі, не лише студентам, а й широкому колу читачів.
 • Інноваційна політика : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] /Л.I. Федулова, A.A. Мазаракі, Г.О. Андрощук. – К. : Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2012. – 604с.Зростання ролі права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історією становлення права інтелектуальної власності, його об’єктами та суб’єктами, особистими немайновими і майновими правами суб’єктів права, способами їх використання та захисту.
  Цей підручник слугуватиме надійним джерелом знань, відповідних навчальній програмі, не лише студентам, а й широкому колу читачів.

ФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

Право інтелектуальної власності: Академічний курс
3.4 Mb, PDF, Завантажити
image_pdfimage_print