Брошури

  • В.Щелкунов, П.Крайнєв, Н.Ковальова “Интеллектуальная собственность – ключ к успеху в бизнесе”. 2004, Тип. “Чех”. 2.0 др.арк.
  • О.Штефан, А.Штефан. “Деякі омани в авторському праві”. – К.; ТОВ “Лазурит -Поліграф“, 2007. – 52 с.

   Зростання ролі права інтелектуальної власності взагалі і авторського права безпосередньо в житті суспільства зумовлює необхідність ознайомлення, як наукових співробітників, фахівців-юристів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, підприємців, так і усіх, хто цікавиться проблемами авторського права.

 • Бутнік О.Б., Борко Ю.Л.Методичні рекомендації щодо первинного обліку нематеріальних активів. – К.; Видавничій Дім “Ін Юре”, – 2008. – 130 с.

Енціклопедії

 • Фінансова енциклопедія / О.П. Орлюк, Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха (та ін.); за заг.ред. О.П. Орлюк. – К.; Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.

Науково-практичні коментарі

 • Бюджетний кодекс України: науково-практичний коментар (Орлюк О.П., гл. 4. –С.19-23, гл. 7. – С. 39-46 //Всеукраїнська мережа Ліга: Закон. – http//ligazakon.ua, 2008)
 • Андрощук Г.О. Інтернет-договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності: науково-практичний коментар. – К.: Лазурит-Поліграф, 2011. – 80 с.

  Здійснено аналіз положень Договору ВОІВ про авторське право (WIPO Copyright Treaty-WCT) і Договору ВОІВ про виконання і фонограми (WIPO Performances and Phonograms Treaty – WPPT), прийнятих на Дипломатичній конференції ВОІВ та відповідних національних й міжнародних норм у сфері інтелектуальної власності. Даються рекомендації щодо вдосконалення механізму регулювання цифрового використання об’єктів авторського права та суміжних прав через мережу Інтернет.
  Розраховано на науковців, інженерно-технічних, творчих працівників, юристів, викладачів, суддів, студентів, користувачів Інтернет, всіх, хто хоче впевнено створювати, поширювати та контролювати використання своїх творів у цифровому середовищі.

Науково-практичні видання

  • Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. Науково-практичне видання. / Г.О. Андрощук, С.В. Шкляр. – К.: Юстініан, 2012. – 472 с.
  На основі узагальнення міжнародних наукових досліджень Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), системного аналізу законодавчих актів, зарубіжної та вітчизняної судової і відомчої практики розглянуто теоретичні та практичні аспекти конкурентного права — захисту від недобросовісної конкуренції. Здійснено класифікацію та детальний аналіз недобросовісних конкурентних дій (змішування, введення в оману, дискредитація конкурентів, неправомірне використання чужих позначень, імітація, порівняльна реклама, порушення комерційної таємниці тощо), показано механізм здійснення захисту, цивільно-правові, кримінальні та адміністративні санкції, що застосовуються до порушників. Дається аналіз розвитку зарубіжного конкурентного права та особливостей законодавчого регулювання захисту від недобросовісної конкуренції в промислово розвинених та постсоціалістичних країнах. Наводяться Типові положення ВОІВ про захист від недобросовісної конкуренції, зарубіжна практика розгляду судових спорів та спорів, розглянутих Антимонопольним комітетом України, практичні коментарі до законів Украни «Про захист від недобросовісної конкуренції» та «Про рекламу». Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та економічних факультетів, юристів-практиків, а також працівників державних органів, підприємців, всіх тих, хто цікавиться економіко-правовими проблемами захисту від недобросовісної конкуренції.
image_pdfimage_print