# Заголовок cтатті
1. Г. МОШАК “ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНСТИТУТАХ”
2. Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі
3. Правова природа патенту
4. Розвиток інноваційної діяльності в Україні як умова забезпечення конкурентоспроможності економіки
5. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства
6. Дещо до питання про порушення у сфері авторського права
7. Право слідування в Україні та інших країнах світу
8. Питання виявлення плагіату літературного твору
9. Структура комерційного найменування
10. Судова експертиза об’єктів авторського права: проблемні питання незалежності експерта
11. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав
12. Щодо питання правового статусу профспілок та організацій колективного управління
13. Поняття суб’єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації
14. Основні передумови та загальні риси розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу
15. Загальні засади договірних відносин у сфері наукової та науково-технічної діяльності за законодавством України
16. Проблеми розвитку та активізації інноваційної діяльністі: регіональний аспект
17. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні
18. Венчурне інвестування в Україні: стан та перспективи
19. Венчурне інвестування: стан, проблеми. Закордонний досвід
20. Промисловий зразок як твір декоративно-прикладного мистецтва
21. Негативна практика щодо порушення та невиконання основних положень при реалізації законодавства про науково-технологічну та інноваційну діяльність в Україні
22. Питання державного регулювання і участі держави в патентно-правових відносинах
23. Методи наукового дослідження в сфері права інтелектуальної власності
24. Правові шляхи припинення піратського використання програмного забезпечення
25. До історії авторського права в Україні 20х років ХХ століття
26. Правові підходи щодо захисту комп’ютерних програм
27. Інноваційна інфраструктура: проблеми, перспективи, рішення
28. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт
29. Право інтелектуальної власності на рацпропозицію в сфері інформаційних технологій
30. Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки
31. Промисловий зразок як об’єкт правової охорони
32. Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав
33. Патент як форма правової охорони секретних винаходів
34. Співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок
image_pdfimage_print