Вирішення багатьох цивільних, господарських і кримінальних справ, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, потребує використання спеціальних знань у галузі науки, техніки та мистецтва. Висновок експерта виступає одним з найважливіших засобів доказування і допомагає суду встановити обставини справи та визначити норму матеріального права, яка підлягає застосуванню.

З метою сприяння у здійсненні правосуддя та захисті прав інтелектуальної власності в Інституті утворено Центр судових експертиз. За 15 років діяльності фахівці Центру підготували понад 1000 висновків судової експертизи щодо таких об’єктів інтелектуальної власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгівельні марки, об’єкти авторського права та суміжних прав.

Перелік експертних спеціальностей фахівців Інституту:

Експертна спеціальність Прізвище, ім’я та по батькові експерта
1. 13.1.1 Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами
та інші
Петренко Сергій Анатолійович
Сопова Катерина Андріївна
2. 13.1.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами
і компіляціями даних (базами даних)
Петренко Сергій Анатолійович
3. 13.3 Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями Дорошенко Олександр Федорович
Петренко Сергій Анатолійович
4. 13.4 Дослідження, пов’язані з промисловими зразками Дорошенко Олександр Федорович
Петренко Сергій Анатолійович
5. 13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими)
найменуваннями, торговельними марками (знаками для
товарів і послуг), географічними зазначеннями
Дорошенко Олександр Федорович
Коваленко Тетяна Вікторівна
Петренко Сергій Анатолійович
Сопова Катерина Андріївна
6. 13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності Міщенко Ірина Миколаївна

Відомості про працівників Інституту, які є атестованими судовими експерти Міністерства юстиції України:

Дорошенко Олександр Федорович – заступник директора з експертної роботи, вища технічна освіта, спеціальна освіта в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук. Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи з 2001 року. Свідоцтво Міністерства юстиції України від 28.11.2008 року № 933, дійсне безстроково.

Коваленко Тетяна Вікторівна – старший науковий співробітник, патентний повірений, вища філологічна освіта, спеціальна освіта в сфері інтелектуальної власності. Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 1992 року, стаж судово-експертної роботи з 2005 року. Свідоцтво Міністерства юстиції України від 04.04.2008 року № 1227, дійсне до 12.12.2017 року.

Міщенко Ірина Миколаївна – провідний науковий співробітник, вища економічна освіта, науковий ступінь кандидата економічних наук. Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 1999 року, стаж судово-експертної роботи з 2006 року. Свідоцтво Міністерства юстиції України від 02.10.2009 року № 1373, дійсне безстроково.

Петренко Сергій Анатолійович – керівник Центру експертних досліджень, патентний повірений, вища технічна освіта, спеціальна освіта в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук. Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2002 року. Свідоцтво Міністерства юстиції України від 04.04.2008 року № 1231, дійсне до 22.08.2017 року.

Сопова (Щукіна) Катерина Андріївна – науковий співробітник, патентний повірений, вища юридична освіта, спеціальна освіта в сфері інтелектуальної власності . Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року, стаж судово-експертної роботи з 2003 року. Свідоцтво Міністерства юстиції України № 1771 від 27.05.2016, дійсне до 27.05.2019.

image_pdfimage_print