Інформація щодо реєстрації авторського права

Авторське право, як і будь-який інший об’єкт права інтелектуальної власності, має охоронятись як на світовому рівні, так і на рівні конкретної країни. Одним із найважливіших важелів охорони авторського права, що надається державою, є його реєстрація.

Реєстрація авторського права на твір не є обов’язковою і її наявність не впливає на виникнення у автора прав на його твір. Адже авторське право виникає з моменту створення твору і вираження його в матеріальному або на матеріальному носії. Ці положення відображені у національному законодавстві, зокрема, у статті 437 Цивільного кодексу України та пункті другому статті 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон).

Зазначені підходи стосовно необов’язковості державної реєстрації авторського права на твір для виникнення у автора прав на нього є вихідними для теорії авторського права в цілому. Вони закріплені у Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів (п. 2 ст.5).

При тому, що реєструвати авторські права на твір не обов’язково, авторові у багатьох випадках важливо подбати про фіксацію дати створення свого твору. Адже недооцінка цього моменту в майбутньому може ускладнити авторові захист своїх прав на власний твір.Тому одним із засобів фіксації дати створення твору є його реєстрація та депонування.

Державна реєстрація авторського права відповідно до пункту першого Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір (далі – Порядок), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 року № 1756, здійснюється Міністерством економічного розвитку  і торгівлі України.

Існують наступні види реєстрацій:

 • Реєстрація авторського права на твір
 • Реєстрація авторського права на службовий твір
 • Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір:

– Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір

– Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору

– Реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору

Для реєстрації авторських прав на твір необхідно подати заявку, яка складається з наступних документів:

 • заява, викладена українською мовою, що складається за формою затвердженою Державною службою інтелектуальної власності України;
 • примірник твору (у матеріальній формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);
 • документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за наявності);
 • документ або копія документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права, або копія документа, що підтверджує наявність пільг;
 • документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує наявність пільг;
 • довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою;
 • документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора).

До заяви на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму, крім зазначених документів, додається настанова щодо використання програми.
До заяви на реєстрацію авторського права на базу даних, крім зазначених документів, додається настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних.
До заяви на реєстрацію авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва, крім зазначених документів, додається анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики параметри, час і місце створення.
Заява підписується автором або особою, яка має авторське право.

До заявки на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім зазначених матеріалів, додається й документ, що підтверджує належність майнових прав на твір, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (ст. 429 Цивільного кодексу України).

Для реєстрації договору який стосується авторських прав на твір необхідно подати заявку, яка складається з наступних документів:

 • заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою);
 • примірник твору (у формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);
 • примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права на твір (відповідно до ст.31 Закону), або примірник авторського договору про передачу права на використання твору (відповідно до ст. 32, 33 Закону);
 • документ, що підтверджує наявність майнових прав, що передаються (за необхідності);
 • документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації договору;
 • довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

Фахівці Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності мають досвід у процедурах із набуття правової охорони тими чи іншими об’єктами прав інтелектуальної власності, у тому числі об’єктами авторського права.

Підготовка усіх необхідних документів, які стосуються вказаної процедури, може бути здійснена спеціалістами, що працюють в нашому Інституті.

Ми допоможемо Вам у розрахунку сум платежів, необхідних для оформлення авторських прав.

Тривалість такої процедури в Україні складає 2 місяці.

За необхідності ми здійснимо допомогу також у складенні та реєстрації авторського договору на передачу майнових прав, а також надамо необхідні консультації з питань захисту авторських прав.

Щодо одержання консультацій та фахової допомоги з питань реєстрації авторських прав спеціалістами Інституту звертайтесь за телефонами:

(044) 228-21-36

(044) 221-12-73 Петренко Ірина

 

Теги:
авторське право, інтелектуальна власність, охорона літературних і художніх творів, реєстрація авторського права, реєстрація авторського договору, захист авторських прав, интеллектуальная собственность, регистрация авторских прав


image_pdfimage_print