В умовах ринкової економіки одним з інструментів успішного розвитку бізнесу суб’єктів господарювання є використання ними об’єктів інтелектуальної власності. Ці об’єкти в якості нематеріальних активів здатні сформувати потужний «патентний портфель» з прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права тощо.

Для формування «патентного портфеля» окремо взятого суб’єкта господарювання висококваліфікованими фахівцями нашого Інституту проводиться аудит інтелектуальної власності, який складається з:

1) Виявлення об’єктів інтелектуальної власності, що використовуються, та аналізу умов їх використання.

2) Виявлення нових розробок, які можуть отримати правову охорону як об’єкти інтелектуальної власності. Надання рекомендацій щодо набуття прав на такі об’єкти та супроводу процесу реєстрації прав.

3) Здійснення оцінки майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності.

4) Перевірка коректність постановки об’єкти інтелектуальної власності на бухгалтерський облік як нематеріальних активів, та надання необхідних рекомендацій.

5) Формування системи обліку й оцінки об’єктів інтелектуальної власності, як нематеріальних активів.

6) Надання рекомендацій щодо: доцільності підтримки застарілих патентів, використання/надання ліцензій, передачі набуття прав інтелектуальної власності тощо.

7) Аудит договорів в сфері інтелектуальної власності.

Аудит інтелектуальної власності суб’єкта господарювання дозволяє:

  • створити ефективну систему управління правами інтелектуальної власності;
  • визначити інвестиційну привабливість підприємства,
  • сприяти збільшенню конкурентоспроможності вашої продукції й/або послуг на ринку;
  • підвищити ефективність боротьби з контрафактними товарами;
  • отримати багатовекторний інструмент захисту прав інтелектуальної власності.
image_pdfimage_print