Рада молодих учених НДІ інтелектуальної власності створена 29 листопада 2011 року.

Голова Ради – Штефан Анна Сергіївна,

завідувач сектора авторського права відділу авторського права і суміжних прав
НДІ інтелектуальної власності.

Кандидат юридичних наук, автор понад 50 наукових праць у сфері авторського права і суміжних прав, цивільного процесуального права, цивільного права.

Метою діяльності Ради є сприяння науково-дослідній роботі наукових співробітників, аспірантів і здобувачів НДІ інтелектуальної власності. На засіданнях Ради обговорюються актуальні проблеми законодавства у галузі інтелектуальної власності та практики його застосування, результати наукових досліджень молодих учених, відбуваються заняття з ораторської майстерності. Для виступів на засіданнях Ради запрошуються видатні фахівці у галузі права інтелектуальної власності, відомі українські науковці та практики.

Досягнення молодих учених НДІ інтелектуальної власності станом на 1 квітня 2015 року:

– захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук;

– захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;

– рекомендовано до захисту 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук;

– 3 наукових співробітники НДІ інтелектуальної власності були стипендіатами Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Наступне засідання Ради молодих учених відбудеться 29 березня 2016 року о 13:30.

План засідання:
1. Наукова доповідь Ірини Петренко.
2. Загальні питання.

 

Попередні засідання Ради молодих учених:

image_pdfimage_print