План виконання
науково-дослідних робіт Науково-дослідним інститутом
інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

№ з/п Найменування тем науково-дослідних робіт Термін проведення Статус
Фундаментальні теми
1 «Юрисдикційна форма захисту авторського права і суміжних прав» (РК № 0115U001911) 2016-2020
2 «Правова охорона нетипових (некласичних) об‘єктів авторського права» (РК № 0115U001912) 2016-2020
3 «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності : шляхи удосконалення законодавства та правозастосування» (РК № 0115U001913) 2016-2020
4 «Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної влдасності у сфері медицини і фармації»

РК № 0114U004953

2015-2018
5 «Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності»

РК № 0112U007757

2013-2017
6 «Дослідження договірних форм реалізації майнових прав інтелектуальної власності»

РК № 0112U007756

2013-2017
7 «Теоретичні та методичні засади визначення розміру збитків від неправомірного використання прав на об’єкти інтелектуальної власності»

РК № 0112U007758

2013-2016
8 «Дослідження національної політики розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та розробки механізму її правового забеспечення»

РК№ 0111U10287

2012-2016
9 «Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті»

РК № 0111U10288

2012-2015 Закінчена та закрита у 2015 році
10 «Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку»

РК № 0110U006244

2011-2015 Закінчена та закрита у 2015 році
11 «Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та ії правового забезпечення в умовах науково-технічного розвитку»

РК № 0110U006245

2011-2015 Закінчена та закрита у 2015 році
12 «Дослідження проблем управління правами інтелектуальної власності»

РК № 0109U008062

2010-2014 Закінчена та закрита у 2014 році
13 «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування»

РК №0107U009140

2008-2011 Закінчена та закрита у 2011 році
14 «Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його впровадження в Україні»

РК№ 0107U009141

2008-2010 Закінчена та закрита у 2010 році
15 «Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної інфраструктури в Україні»

РК № 0106U012060

2007-2010 Закінчена та закрита у 2010 році
16 «Концептуальні засади правового забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції»

РК№ 0105U007218

2006-2009 Закінчена та закрита у 2009 році
17 «Правові відносини у сфері інтелектуальної власності, галузеві аспекти»

РК № 0102U 002566

2002-2006 Закінчена та закрита у 2006 році
Прикладні теми
1 “Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науково-дослідних робіт” – РК № 0109U008060 2010-2012 Закінчена та закрита у 2012 році
2 “Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю” –РК № 0109U008061 2010-2012 Закінчена та закрита у 2012 році
3 „Економіко-правові теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності”- РК № 0107U009139 2008-2010 Закінчена та закрита у 2010 році
4 “Дослідження проблем переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: економіко-правові теоретичні та практичні аспекти”- РК№0106U012061 2007-2008 Закінчена та закрита у 2008 році
5 “Вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності з метою приведення у відповідність з міжнародними актами”- РК № 0106U000011 2006-2007 Закінчена та закрита у 2007 році
image_pdfimage_print