Центр гармонізації прав людини Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України створено в 2012 році.

Метою Центру є розробка та впровадження правових механізмів гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності в сфері медицини, фармації, біології та психології, базуючись на принципах біоетики.

Центр проводить наукові дослідження у сфері: патентного права, медичного та фармацевтичного права, біоетики, психології творчості та інтелектуальної власності.

Центр бере участь у сучасному реформуванні в Україні Інтелектуальної власності та сфери Охорони Здоров’я.

Центр здійснює освітню діяльність для студентів магістерських програм та аспірантів.

Центр проводить тренінги, семінари та конференції.

Центр залучений до міжнародної робочої групи проекту ЄС “Біотероризм та біобезпека. Протидія біологічним загрозам” з жовтня 2015 року по вересень 2017 року.

Партнерами Центру є науково-освітні установи та неурядові організації: Університет країни Басків (м. Більбао, Іспанія), Національний медичний університет ім. Богомольця, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Програма Розвитку ООН в Україні, Міжнародний Фонд «Відродження», Фундація медичного права та біоетики, БО Мережа людей, що живуть з ВІЛ-СНІД, ГО Пацієнти України та інші.

Ми відкриті до співпраці.

Наукова Концепція
Центру гармонізації прав людини та інтелектуальної власності

 І. Права людини та інтелектуальна власність.

 1. Баланс прав людини, інтересів суспільства та суб’єктів прав інтелектуальної власності.
 2. Право на життя і здоров’я та патентні права на лікарські засоби та способи лікування у новій парадигмі людських цінностей.
 3. Проблеми легітимізації наукових досліджень крізь призму прав людини, доктрина “animal of necessity”. Свобода творчості та деонтологічні межі наукових досліджень.
 4. Права інтелектуальної власності в практиці ЄСПЛ.
 5. Проблеми співвідношення немайнових прав людини та майнових прав інтелектуальної власності.
 6. Біоетика і патентне право.
 7. Права людини в біомедичних дослідженнях та клінічних дослідженнях лікарських засобів.

ІІ. Гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС крізь призму інтелектуальної власності та біобезпеки.

 1. Патентування в сфері біотехнологій:

(і) проблеми патентування методів редагування генетичного матеріалу;

(іі) проблеми патентування методів створення ембріонів;

(ііі) проблеми патентування живої матерії.

 1. Інтелектуальна власність та фармакогенетика:

(і) баланс прав інтересів винахідника і суспільства;

(іі) особливості правового режиму інновацій в сфері персоналізованої медицини;

(ііі) механізми права інтелектуальної власності як інструменти біобезпеки.

 1. Інтелектуальна власність та кліматичні зміні:

(і) особливості правового режиму об’єктів інтелектуальної власності в умовах глобальних кліматичних змін;

(іі) баланс прав інтелектуальної власності та інтересів суспільства у контексті доступу до винаходів, які впливають на зміни клімату, довкілля, біологічного різноманіття та геному людини.

ІІІ. Розвиток ефективних механізмів правового управління інтелектуальною власністю в сфері охорони здоров’я: забезпечення інноваційної вітчизняної медицини та фармації.

 1. Патентні пули в сфері медицини та фармації
 2. Особливості правової охорони промислових зразків в сфері медицини (правова охорони виробів медичного призначення, розробка концепції генеричного медичного виробу).
 3. Визначення поняття зловживання правами інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я.
 4. Правові механізми запобігання патентному тролінгу та вічнозелених патентів в сфері медицини та фармації.
 5. Етико-правові аспекти легітимізації наукового результату, об’єктом дослідження якого є жива матерія чи людський організм та особливості його об’єктивізації в об’єкти інтелектуальної власності. 

IV. Формування напряму “Інтелектуальна власність та антимонопольне законодавство” з позиції балансу публічно-правових та приватно-правових інтересів.

 1. Формування національної доктрини балансу публічно-правових та приватно-правових інтересів у сфері недобросовісного домінування на ринку через «легалізовану монополію» прав інтелектуальної власності.
 2. Розробка концепції основоположних пріоритетів суспільства та пріоритетних технологічних напрямів в сфері екології, біобезпеки та охорони здоров’я, як таких, що вимагають особливого режиму правової охорони та антимонопольного регулювання.
 3. Розробка концепції зловживання правами інтелектуальної власності як форми недобросовісної конкуренції та визначення можливих обмежень виключних прав інтелектуальної власності механізмами антимонопольного законодавства.

 

image_pdfimage_print