Зразки документів / завантажити безкоштовно

У даному розділі Вашій увазі представлені для ознайомлення зразки документів, з можливістю їх безкоштовно скачати. ФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ Заява про реєстрацію авторського права на твір 103.5 Kb, DOC, Завантажити Заява про реєстрацію авторського права на службовий твір 106 Kb, DOC,

Read more

Мацкевич О. Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі

У сучасному світі жодна особа не має 100 % гарантії, що її права не будуть порушеними. Особливо, коли це стосується мережі Інтернет, де додатковою проблемою залишається важкість доведення порушення, адже знайти порушника та зберегти докази складніше. Загалом, як відомо, захист

Read more

Віра Батова Правова природа патенту

Не дивлячись на те, що патентне право є предметом чисельних досліджень, не можна не відмітити існування у науці, а також у законодавстві деяких розбіжностей щодо розуміння правової природи патенту. Слово «патент» походить від латинського Litterat Patentes, що означає «відкрита грамота».

Read more

Розвиток інноваційної діяльності в Україні як умова забезпечення конкурентоспроможності економіки

//Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 5. – С. 48-54 УДК 347.78 Нежиборець Володимир Іванович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар, НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України У статті зроблено аналіз сучасного стану інноваційної

Read more

Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства

Олена Тверезенко, завідувач сектора позначень НДІ інтелектуальної власності АПрН України Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 6, 2009 Дослідження проблем формування статутного фонду господарського товариства за рахунок майнових прав інтелектуальної власності є цікавим не лише з позицій теорії, але

Read more

Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав

Анна Штефан, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності АПрН України Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 2, 2009 Внаслідок порушення авторського права та суміжних прав у особи, яка є власником таких прав, виникає право на захист. При реалізації права на

Read more

Судова експертиза об’єктів авторського права: проблемні питання незалежності експерта

Анна Штефан, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності АПрН України Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 3, 2009 В цивільному судочинстві при розгляді будь-яких цивільних справ існує негласне правило: судді воло­діють знаннями в галузі права (від лат. іигиз сог ит

Read more

Структура комерційного найменування

Олександр Дорошенко, заступник директора НДІ інтелектуальної власності АПрН України, кандидат юридичних наук Катерина Щукіна, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності АПрН України Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 3, 2009 На сьогодні комерційне наймену­вання є одним з найбільш невизначених об’єктів

Read more

Питання виявлення плагіату літературного твору

Ірина Петренко, молодший науковий співробітник НДІ інтелектуаль­ної власності АПрН України Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 4, 2009 Постановка проблеми. Особи­стість кожної людини виражається в результатах її творчої праці. Ство­рюючи різні, корисні для інших та для суспільства в цілому,

Read more
image_pdfimage_print