Національний режим вичерпання прав: кому це вигідно?

Геннадій Андрощук, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, професор кафедри інтелектуальної власності Київського Інституту інтелектуальної власності та права НУ “Одеська юридична академія”.     Паралельна торгівля належить до групи проблем, породжених суперечливим зв’язком між інтелектуальною

Read more

Про експертні дослідження, судові експертизи

Одне із найважливіших питань для кожної людини – ефективний захист її прав. Найефективнішим засобом встановлення факту та об’єму порушених прав, особливо стосовно об’єктів інтелектуальної власності, є проведення судової експертизи. Сьогодні жодний спір відносно порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності не

Read more

Авторське право

Авторське право – сукупність майнових та немайнових прав автора не результат його творчої діяльності у сфері літератури, науки та мистецтва. До об’єктів авторського права відносяться: 1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру: книги, брошури, статті тощо;

Read more

Приклади судових експертиз та експертних досліджень об’єктів інтелектуальної власності

Наведені приклади ґрунтуються на дослідженнях, виконаних у цивільних, господарських та кримінальних справах, а також за зверненнями юридичних та фізичних осіб. Для більш легко сприйняття матеріалу його піддано літературній обробці та викладено у спрощеному варіанті. Імена, назви юридичних осіб, назви об’єктів

Read more

Мацкевич О. Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі

У сучасному світі жодна особа не має 100 % гарантії, що її права не будуть порушеними. Особливо, коли це стосується мережі Інтернет, де додатковою проблемою залишається важкість доведення порушення, адже знайти порушника та зберегти докази складніше. Загалом, як відомо, захист

Read more

Віра Батова Правова природа патенту

Не дивлячись на те, що патентне право є предметом чисельних досліджень, не можна не відмітити існування у науці, а також у законодавстві деяких розбіжностей щодо розуміння правової природи патенту. Слово «патент» походить від латинського Litterat Patentes, що означає «відкрита грамота».

Read more

Розвиток інноваційної діяльності в Україні як умова забезпечення конкурентоспроможності економіки

//Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 5. – С. 48-54 УДК 347.78 Нежиборець Володимир Іванович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар, НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України У статті зроблено аналіз сучасного стану інноваційної

Read more

Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства

Олена Тверезенко, завідувач сектора позначень НДІ інтелектуальної власності АПрН України Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 6, 2009 Дослідження проблем формування статутного фонду господарського товариства за рахунок майнових прав інтелектуальної власності є цікавим не лише з позицій теорії, але

Read more
image_pdfimage_print