Гранічні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається Граничні норми витрат Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки Копіювання або друк копій документів формату

Read more

Законодавство про доступ до публічної інформації. Запит.

Законодавство про доступ до публічної інформації Закон України “Про інформацію” Закон України “Про доступ до публічної інформації” Указ Президента України № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” Указ Президента України № 548/2011 “Про першочергові заходи щодо

Read more

Модельні закони міжпраламентської асамблеї СНД

МОДЕЛЬНІ ЗАКОНИ “Об охране прав на научные открытия” “Модельный Кодекс интеллектуальной собственности для государств – участников СНГ” “О технопарках” “Декларация об этических принципах научной деятельности” “О рационализаторской деятельности” “Глоссарий модельного законодательства для государств – участников Содружества Независимых Государств в области

Read more

Модельні закони держав-учасниць СНД в сфері інтелектуальної власності

Цивільний кодекс держав-учасників СНД (ч. перша) від 29.10.1994 Цивільний кодекс держав-учасників СНД (ч. друга) від 13.05.1995 Цивільний кодекс держав-учасників СНД (ч. третя) від 12.02.1996 Модельний закон держав-учасників СНД про творчих робітників та творчі спілки від 06.12.1997. Модельний закон держав-учасників СНД

Read more

Наукова діяльність в сфері інтелектуальної власності

Закони України Укази Президента України Постанови Кабінету Міністрів України Накази центральних органів виконавчої влади ЗАКОНИ УКРАЇНИ Закон України від 13.12.1991 № 1977-XII «Про наукову і науково-технічну діяльність» (із змінами). Закон України від 25.06.1993 № 3322-XII «Про науково-технічну інформацію» (із змінами).

Read more

Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності

Закони України (Декрети Кабінету Міністрів України) Укази Президента України Постанови Кабінету Міністрів України Накази центральних органів виконавчої влади Судова практика ЗАКОНИ УКРАЇНИ (ДЕКРЕТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ) Закон України від 16.04.1991 № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» (із змінами). Закон України від

Read more

Судова експертиза в сфері інтелектуальної власності

Закони України Постанови Кабінету Міністрів України Накази Міністерства юстиції України Судова практика ЗАКОНИ УКРАЇНИ Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII «Про судову експертизу» (із змінами). ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.1994 № 778 «Про затвердження Положення

Read more

Інноваційна діяльність та трансфер технологій

  Закон України Укази Президента України Постанови Верховної Ради України Постанови Кабінету Міністрів України Накази центральних органів виконавчої влади ЗАКОНИ УКРАЇНИ   Закон України вiд 13.12.1991 № 1977-XII «Про наукову і науково-технічну діяльність» (із змінами). Закон України вiд 25.06.1993 №

Read more

Комерційна таємниця

ПОСТАНОВА ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці». Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 1404-р «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про охорону прав

Read more

Комерційне найменування

СУДОВА ПРАКТИКА   Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04. № 01-8/845 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування»  

Read more
image_pdfimage_print