3 грудня 2015 року на базі Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України була проведена ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист».

Конференція приурочена до Всеукраїнського тижня права і проводилася з метою висвітлення актуальних проблем прав людини, забезпечення їх дотримання і реалізації за такими напрямами:

1. Соціальні, економічні, політичні та інші права людини.

2. Права учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

3. Права внутрішньо переміщених осіб.

4. Права на об’єкти інтелектуальної власності.

На конференції розглянуто актуальні проблеми законодавчого врегулювання і реалізації прав людини, зокрема:

– права людини в умовах екстраординарних обставин;

– права людини і наукова етика;

– Конституції країн Європейського Союзу про значення інформаційних прав і свобод людини для демократії;

– проблеми реєстрації актів цивільного стану, які виникли на тимчасово окупованій території України: причини, наслідки, шляхи вирішення;

– взаємна кореляція питань біобезпеки та інтелектуальної власності у сфері фармації;

– досвід зарубіжних країн щодо державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

– сучасні тенденції розвитку патентного права в зарубіжних країнах;

– охорона результатів творчої діяльності в сфері економіки;

– особисті немайнові права суб’єктів права інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я;

– вільне використання об’єктів авторського права в аудіовізуальних творах;

– обмеження майнових прав авторів з метою забезпечення громадської безпеки;

– проблеми сирітських творів в Україні і світі.

У конференції взяли участь 2 доктори наук, 13 кандидатів наук, науковці, викладачі, практики, аспіранти, здобувачі, магістранти, студенти.

Доктринальні дослідження в тезах доповідей учасників конференції вирізняються актуальністю і науковою новизною, зроблено ряд рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України.

За результатами проведення конференції буде видано збірник наукових праць.

image_pdfimage_print
Була проведена ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист»