Авторське право – сукупність майнових та немайнових прав автора не результат його творчої діяльності у сфері літератури, науки та мистецтва.

До об’єктів авторського права відносяться:

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру: книги, брошури, статті тощо;

2) усні твори: виступи, лекції, промови, проповіді та інші;

3) комп’ютерні програми та бази даних;

4) музичні твори (з текстом і без тексту);

5) твори створені для сценічного показу, та їх постановки: музично-драматичні, пантоміми, хореографічні твори;

6) аудіовізуальні твори;

7) твори образотворчого мистецтва;

8) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

9) фотографічні твори;

10) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

11) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

12) сценічні обробки творів;

13) похідні твори;

14) збірники творів;

15) переклади;

16) інші твори.

При цьому для отримання охорони авторським правом твір має бути оригінальним і мати матеріальне втілення, тобто бути зафіксованим на матеріальному носії.
Разом із тим слід враховувати, що правова охорона поширюється лише на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, відкриття, концепції, навіть якщо вони виражені, проілюстровані, описані та пояснені у творі.

Варто зазначити, що авторські права на твір поділяються на майнові та немайнові.

Майнові права автора діють на протязі усього його життя та 70 років після смерті.

Немайнові права автора охороняються безстроково.

image_pdfimage_print
Авторське право