Будь-яка справа не має розвитку та успіху без підготовки молодих кадрів. Особливо це актуально в сфері інтелектуальної власності. Сьогодні в Україні існує декілька навчальних закладів, які надають вищу освіту в сфері інтелектуальної власності. Але подальший розвиток науковця відбувається в процесі написання ним наукової праці, одним з різновидів якої є дисертаційна робота.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2005 року № 110 в нашому Інституті відкрито аспірантуру за спеціальністю 12.00.03 – (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Цей крок вивів Інститут на провідні позиції щодо підготовки молодих наукових кадрів у сфері інтелектуальної власності. Можна без сумніву стверджувати, що в аспірантурі інституту навчається майбутня наукова еліта, яка перейме, примножить наукову школу права інтелектуальної власності в Україні.

В аспірантурі нашого Інституту можна навчатися:

  • в якості аспірантів на денній формі з бюджетним фінансуванням;
  • в якості здобувачів на безоплатних засадах як працівники державних науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів державної форми власності, посадові особи органів державної влади;
  • в якості аспірантів та здобувачів за кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).


Якщо ви цікавитесь наукою, талановиті та бажаєте підвищити свій професіональний рівень в сфері інтелектуальної власності, ми чекаємо на вас. Навчаючись в аспірантурі нашого Інституту, Ви за встановлений термін пройдете шлях становлення своєї особистості як науковця.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2013 р.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2014 р.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2015 р.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2016 р.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2017 р.

image_pdfimage_print