Будь-яка справа не має розвитку та успіху без підготовки молодих кадрів. Особливо це актуально в сфері інтелектуальної власності. Сьогодні в Україні існує декілька навчальних закладів, які надають вищу освіту в сфері інтелектуальної власності. Але подальший розвиток науковця відбувається в процесі написання ним наукової праці, одним з різновидів якої є дисертаційна робота.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2005 року № 110 в нашому Інституті відкрито аспірантуру за спеціальністю 12.00.03 – (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Цей крок вивів Інститут на провідні позиції щодо підготовки молодих наукових кадрів у сфері інтелектуальної власності. Можна без сумніву стверджувати, що в аспірантурі інституту навчається майбутня наукова еліта, яка перейме, примножить наукову школу права інтелектуальної власності в Україні.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 липня 2017 року № 161-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Інституту надано ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні та підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю – 081 Право.

Якщо ви цікавитесь наукою, талановиті та бажаєте підвищити свій професіональний рівень в сфері інтелектуальної власності, ми чекаємо на вас. Навчаючись в аспірантурі нашого Інституту, Ви за встановлений термін пройдете шлях становлення своєї особистості як науковця.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2013 р.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2014 р.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2015 р.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2016 р.

Оголошення про прийом до аспірантури у 2017 р. (оновлено)

image_pdfimage_print