З’явились нові книги для продажу

Захист прав у сфері промислової власності: проб-леми законодавчого забезпечення та правозастосування : монографія / І. Ф. Коваль. – К. : НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Полиграф, 2011. – 320. Монографія присвячена розгляду актуальних питань захисту прав суб’єктів господарювання у сфері промислової власності. Обґрунтувано нові теоретичні

Read more

Нові книги

Інноваційна політика : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] /Л.I. Федулова, A.A. Мазаракі, Г.О. Андрощук. – К. : Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2012. – 604с. Зростання ролі права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних

Read more
image_pdfimage_print