Розвиток інноваційної діяльності в Україні як умова забезпечення конкурентоспроможності економіки

//Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 5. – С. 48-54 УДК 347.78 Нежиборець Володимир Іванович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар, НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України У статті зроблено аналіз сучасного стану інноваційної

Read more
image_pdfimage_print