Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарського товариства

Олена Тверезенко, завідувач сектора позначень НДІ інтелектуальної власності АПрН України Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 6, 2009 Дослідження проблем формування статутного фонду господарського товариства за рахунок майнових прав інтелектуальної власності є цікавим не лише з позицій теорії, але

Read more

Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав

Анна Штефан, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності АПрН України Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 2, 2009 Внаслідок порушення авторського права та суміжних прав у особи, яка є власником таких прав, виникає право на захист. При реалізації права на

Read more

Судова експертиза об’єктів авторського права: проблемні питання незалежності експерта

Анна Штефан, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності АПрН України Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 3, 2009 В цивільному судочинстві при розгляді будь-яких цивільних справ існує негласне правило: судді воло­діють знаннями в галузі права (від лат. іигиз сог ит

Read more

Структура комерційного найменування

Олександр Дорошенко, заступник директора НДІ інтелектуальної власності АПрН України, кандидат юридичних наук Катерина Щукіна, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності АПрН України Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 3, 2009 На сьогодні комерційне наймену­вання є одним з найбільш невизначених об’єктів

Read more

Питання виявлення плагіату літературного твору

Ірина Петренко, молодший науковий співробітник НДІ інтелектуаль­ної власності АПрН України Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 4, 2009 Постановка проблеми. Особи­стість кожної людини виражається в результатах її творчої праці. Ство­рюючи різні, корисні для інших та для суспільства в цілому,

Read more

Право слідування в Україні та інших країнах світу

Олена Штефан, завідувач відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності АПрН України, кандидат юридичних наук, доцент Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 5, 2009 Вперше право слідування було введеноуФранціївзаконі про автор­ське право ще у 1920 р. Надання

Read more

Дещо до питання про порушення у сфері авторського права

Олена Штефан, завідувач відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності АПрН України, кандидат юридичних наук, доцент Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 6, 2009 У доктрині цивільного права існує значна кількість наукових розробок та підходів до розкриття

Read more

Загальні засади договірних відносин у сфері наукової та науково-технічної діяльності за законодавством України

Олена Тверезенко, завідувач сектором позначень НДІ інтелектуальної власності АПрН України Анастасія Міндрул, завідувач сектором авторського права НДІ інтелектуальної власності АПрН України 1. Правове забезпечення наукової та науково-технічної діяльності. Визначення основних термінів, що застосовуються у даній сфері правовідносин Основним нормативно-правовим актом,

Read more

Основні передумови та загальні риси розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу

Сергій Ревуцький, завідувач сектором інновацій економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності АПрН України, кандидат економічних наук Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 1, 2009 Після Другої світової війни, коли у світовій економіці почався розвиток високих технологій та поширення інформаційних процесів,

Read more

Поняття суб’єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації

Наталія Мироненко, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технології НДІ інтелектуальної власності АПрН України, доктор юридичних наук Журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 2, 2009 Новелою національного законодавства є визначення суб’єкта права інтелектуальної власності, що знайшло своє закріплення

Read more
image_pdfimage_print