Правовий аналіз Указу Президента України від 10.02.2009 р

Указом Президента України передбачені зміни у функціонуванні Академії правових наук України. З метою встановлення відповідності цих змін чинному законодавству слід, насамперед, визначити правовий статус Академії правових наук України, як державної галузевої академії, а також компетенцію органів державної влади у сфері

Read more

Семінар-практикум

15 квітня 2009 р. у приміщенні Міжнародної академії фінансів та інвестицій Торгово-промислової палати України відбудеться семінар-практикум на тему “ФАРМАЦЕВТИКА: ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ”…

Read more

Співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок

Олена Орлюк, директор НДІ інтелектуальної власності АПрН України, Людмила Работягова, завідувач сектору патентного права НДІ інтелектуальної власності АПрН України Законодавство в сфері промислової власності дозволяє надавати об”єктам, які мають об”ємні і/або графічні ознаки, правову охорону як промисловим зразкам або як

Read more

Патент як форма правової охорони секретних винаходів

Людмила Работягова, завідувач сектору патентного права НДІ інтелектуальної власності У суспільній свідомості вже склалося уявлення про те, що патент – це інструмент ринкової економіки, який засвідчує майнові права на винахід. Проте, одержуючи патент на секретний винахід і намагаючись реалізувати права,

Read more

Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав

Людмила Работягова, завідувач сектору патентного права НДІ інтелектуальної власності АпрН України Словник-довідник, що підготовлений Постійним комітетом інформації у сфері промислової власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності, так тлумачить поняття корисної моделі (Utility Model). Корисна модель – це об’єкт промислової власності, передбачений

Read more

Промисловий зразок як об’єкт правової охорони

Людмила Работягова, завідувач сектору патентного права НДІ інтелектуальної власності АпрН України Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини в сфері художнього конструювання, вирішенням естетичної і декоративної сторони виробу. Об’єктом правової охорони промислового зразка є не вироби або продукти, а зображення,

Read more

Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки

Олександр Бутнік-Сіверський, завідувач економіко-правовим відділом науково-дослідного інституту АПрН України, доктор економічних наук, професор член-кореспондент АТН України Предметом дослідження стало узагальнення підходів розвитку теорії економічної глобалізації та її впливу на побудову національної політики розвитку інтелектуального капіталу на основі формування концепції національних

Read more

Право інтелектуальної власності на рацпропозицію в сфері інформаційних технологій

Сергій Петренко, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності В загальному розумінні раціоналізація – удосконалення методів будь-якої роботи, яке забезпечує підвищення продуктивності праці, покращення якості продукції, тощо, та виконане завдяки впровадженню нової інформації в практику [1, С. 190]. Згідно з чинним законодавством

Read more

Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт

Олександр Бутнік-Сіверський, завідувач економіко-правовим відділом науково-дослідного інституту АПрН України, доктор економічних наук, професор член-кореспондент АТН України Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що на сучасному етапі інноваційним технологіям немає альтернативи. На межі ХХ і ХХІ ст. ст. у світовій промисловості прискорилися

Read more

Інноваційна інфраструктура: проблеми, перспективи, рішення

Володимир Нежиборець, учений секретар НДІ інтелектуальної власності АПрН України, кандидат економічних наук На початку ХХІ століття найважливішим завданням державної політики в Україні стає формування інституціональних механізмів та інфраструктур інноваційної моделі економіки на усіх рівнях — національному, регіональному, локальному. Базовими поняттями

Read more
image_pdfimage_print