Спеціалізована вчена рада К 26.504.01 згідно з Наказом МОН України № 353 від 15.03.2019, зі змінами внесеними згідно з Наказом МОН України від 24.09.2020р. № 1188, діє у такому складі*: 

   1   МИРОНЕНКО Наталія Михайлівна    д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, Науково-дослідний інституту інтелектуальної власності НАПрН України, заступник директора з наукової роботи, спеціальність: 12.00.07, голова ради.
   2   АТАМАНОВА Юлія Євгенівна   д.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, керівник Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій, спеціальність: 12.00.03, заступник голови ради
   3

  ШАБАЛІН Андрій Валерійович

 к.ю.н., Науково дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, старший науковий співробітник Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій, спеціальність: 12:00:03, учений секретар ради.
   4    ГЕТМАНЦЕВ Данило Олександрович    д.ю.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фінансового права, спеціальність: 12.00.07.
   5 

  ДОРОШЕНКО Олександр Федорович 

  к.ю.н., Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України,  спеціальність: 12.00.03.
   6    ЕННАН Руслан Євгенович   к.ю.н., доцент, Національний університет «Одеська юридична академія», доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права, спеціальність: 12.00.03.
   7    КАШИНЦЕВА Оксана Юріївна   к.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, завідувач відділу промислової власності, спеціальність:12.00.07.
   8    МИХАЙЛЮК Галина Олегівна   д.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, провідний науковий співробітник сектору патентного права, спеціальність: 12.00.03.
   9    МУЗИКА-СТЕФАНЧУК Оксана Анатоліївна   д.ю.н., професор, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, провідний науковий співробітник Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій, спеціальність: 12.00.07.
  10   ОРЛЮК Олена Павлівна   д.ю.н., професор, академік НАПрН України,  спеціальність: 12.00.07
  11    ПАДУЧАК Богдан Михайлович     к.ю.н., Міністерство економічного розвитку і торгівлі, заступник директора департаменту інтелектуальної власності – начальник управління промислової власності, спеціальність: 12.00.03.
  12    СЕМЧИК Ольга Олександрівна   к.ю.н., ст. наук. сп., Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права, спеціальність: 12.00.07.
  13   СІМСОН Ольга Едуардівна   д.ю.н., доцент, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри цивільного права № 2, спеціальність: 12.00.03.
  14   ЧОМАХАШВІЛІ Олена Шотаєвна   к.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, завідувач сектору комерційних позначень відділу промислової власності, спеціальність: 12.00.07.
  15   ШТЕФАН Олена Олександрівна    д.ю.н., доцент, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, провідний науковий співробітник Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій, спеціальність: 12.00.03.

* Відомості про науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посаду членів спеціалізованої вченої ради наведено у відповідності до Наказу МОН на момент створення ради.

Голова Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: д.ю.н. Мироненко Наталія Михайлівна каб. № 1305

Учений секретар Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: к.н.ю. Шабалін Андрій Валерійовичкаб. № 1302

Технічний секретар Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: Ленго Юлія Євгеніївнакаб. № 1302

 

Останні новини

 • 08
  вер. '21

  Відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації

   

  7 вересня 2021 року відбулося онлайн-засідання фахового семінару відділу промислової власності, за участі Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, щодо попередньої експертизи дисертації здобувачки ступеня доктора філософії Омельченко Ольги Петрівни на тему: «Правове регулювання діяльності біобанків: цивільно-правовий аспект» 

 • 27
  серп. '21

  Оголошуємо прийом до аспірантури 2021

  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності оголошує прийом до аспірантури 2021 зі спеціальності 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

 • 27
  лип. '21

  Анонсуємо IX Всеукраїнську науково-практичну конференцію з проблем інтелектуальної власності

  24 вересня відбудеться IX Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності "Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри".

Анонс подій

Анонс конференції

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua