23 листопада 2018 року в м. Полтава на базі Полтавської державної аграрної академії відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція «Селекційні досягнення в Україні: проблеми правової охорони та перспективи вдосконалення захисту». Організатори конференції Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України разом з Національною академією аграрних наук за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Конференція  об'єднала науковців, фахівців аграрного виробництва, науково-педагогічних працівників аграрних університетів та представників приватного аграрного бізнесу України. Учасники представили 28 доповідей  та розглянули широке коло питань, серед яких:

  • >Законодавство України у сфері охорони селекційних досягнень та шляхи його розвитку у зв’язку з євроінтеграцією.
  • Сучасна селекційна практика в Україні та її проблеми.
  • Шляхи розвитку процесу підготовки фахівців аграрних університетів у селекційній сфері.
  • Комерціалізація селекційних розробок та державна підтримка.

В рамках конференції відбувся круглий стіл з проблем правової охорони та перспектив вдосконалення захисту селекційних досягнень в Україні. Модератор круглого столу - Наталія Мироненко, заступник директора НДІ інтелектуальної власності з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України.

З установчою доповіддю виступив  Олександр Пічкур, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України м. Київ, на тему: «Забезпечення правової охорони селекційних досягнень у рослинництві у відповідності з Конвенцією UPOV та Європейським законодавством».

Після обговорення доповіді та проведення дискусії учасники конференції ухвалили резолюцію на адресу Кабінету Міністрів України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

 

Партнет лабораторії - Університет країни Басків (м. Більбао, Іспанія)  

  

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР "NATIONAL PATENT DRAFTING WORKSHOP" 

Завідувач лабораторією В.Писєва на семінарі з питань складання патентних заявок

 

КОНФЕРЕНЦІЯ У ГАРВАРДСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ ШКОЛІ 

Василіса Писєва взяла участь у конференції Центру Петрі-Флома з питань політики у сфері охорони здоров'я, біотехнології та біоетики при Гарвардській юридичній школі.


ПРОЕКТ "БІОТЕРОРИЗМ ТА БІОЗАХИСТ"

У межах співпраці лабораторії та керівника проекту bioterr.eu  Dr. Emilio José Armaza в журналі «Теорія і практика інтелектуальної власності» опубліковано наукову статтю з проблем фармакогеноміки та патентного права. 

 

Останні новини

Анонс подій

ІІ Всеукраїнська конференція

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua