14 грудня за ініціативи Міністерства освіти і науки України  спільно із Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності було проведено Семінар з питань реалізації і захисту прав інтелектуальної власності та її комерціалізації.

Захід, що проходив у рамках Всеукраїнського тижня права, зібрав близько 130 працівників закладів вищої освіти та наукових установ. 

Проблематика інтелектуальної власності для закладів вищої освіти стає дедалі актуальнішою, особливо в аспектів комерціалізації  інноваційних та технологічних розробок, що можуть стати вагомим підґрунтям для розвитку та фінансової незалежності навчальних закладів. 

Відкрив семінар Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха, що підкреслив важливість заходу і інформації щодо захисту інтелектуальної власності для працівників сфери освіти. 

Модерували семінар Віталій Чернюк, керівник експертної групи з питань комунікацій та стратегічного планування директорату інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України та Наталія Мироненко, заступник директора НДІ інтелектуальної власності, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України.

Юлія Борко, завідувач економіко-правового відділу НДІ ІВ звернула увагу та те, що в  умовах поступового набуття пріоритету інтелектуальної економіки над промисловою економікою, нагальною проблемою для України стає первинне документальне оформлення об’єктів інтелектуальної власності в системі статистичного, бухгалтерського і фінансового обліку. 

Первинне документування операцій з нематеріальними активами, з урахуванням умов виникнення і специфіки використання відкриває нові можливості отримання прибутку для підприємств у господарському обліку яких є об’єкти права інтелектуальної власності.

Втім  процес комерціалізації інтелектуальної власності в закладах вищої освіти та наукових установах, що повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету мають певні особливості. Тож Олександр Бутнік-Сіверський,  академік АТН України та академік УАН, головний науковий співробітник економіко-правового відділу інституту присвятив свою доповідь саме питанню комерціалізації цих об’єктів інтелектуальної власності. 

Олександр Зубарєв, завідувач лабораторією комерціалізації та трансферу технологій НДІ ІВ проінформував слухачів, що інститут є учасником міжнародної інтернет-мережі EEN (іменують “Європейська мережа підтримки бізнесу та інновацій”) через одного з постійних членів консорціуму “EEN-Україна”. Тож навчальні заклади, які шукають  замовників технологій та інвесторів, мають можливість звертатися до НДІ інтелектуальної власності для отримання допомоги щодо  підготовки та розміщення інформації про їх технології в мережі EEN.

Зубарєв також надав рекомендації для авторів науково-технічних розробок як самостійно, без залучення професійних експертів,  попередньо оцінити стадію розвитку, на якій перебуває об’єкт їх інтелектуальної власності, я якщо вони націлені на його комерціалізацію. 

Олена Тверезенкозавідувач сектору використання та передачі прав інтелектуальної власності НДІ у своїй доповіді розповіла про особливості використання результатів інтелектуальної діяльності студентів та аспірантів закладами вищої освіти чи науковими установами. Особливо це стосується творів образотворчого мистецтва, що виконані студентами в навчальному процесі. Адже їх подальший публічний показ можливий лише у разі укладання письмового договору з авторами таких творів. Це ж стосується і розміщення авторських творів у мережі Інтернет.

Костянтин Зеров, науковий співробітник сектору економіки та оцінки прав інтелектуальної власності розповів слухачам про шляхи легального використання творів, розміщених в мережі Інтернет та пояснив як боротися із фактами незаконного розміщення в мережі об’єктів авторського права у цифровій формі.

Очевидно, що використання об’єктів інтелектуальної власності є невід’ємною частиною наукової та освітньої діяльності та у більшості випадків є дозволеним. Це зумовлено навчальним характером використання авторських творів чи їх окремих частин. Втім обсяги та правомірність такого використання є принципово важливими.  

Ольга Улітіна, співробітник сектору авторського права інституту присвятила  свою доповідь  основним принципам правомірного використання фотографічних творів в умовах сьогодення. Катерина Сопова, заступник керівника Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності, судовий експерт, розкрила питання плагіату як порушення авторських прав та академічного плагіату як порушення правил академічної доброчесності. Окрему увагу було приділено поняттю "самоплагіат", виявленню ознак плагіату у наукових творах, а також питанням щодо використання комп'ютертних програм пошуку текстових запозичень.

Ірина Петренко, завідувач відділу авторських прав у доповіді щодо охорони немайнових авторських прав при використанні творів, звернула увагу на «право на визнання людини автором твору»  та важливість дотримання достовірної атрибуції твору. 

Загалом учасники семінару змогли обговорити широкий спектр питань використання, комерціалізації та охорони прав на об’єкти інтелектуальної власної, що є актуальними для сфери науки та ефективної діяльності закладів вищої освіти в Україні.

 

ЦЕНТР МЕДІАЦІЇ ТА КОНСАЛТИНГУ

Центр медіації та консалтингу надає послуги з позасудового врегулювання спорів про порушення прав інтелектуальної власності, підготовки науково-правових висновків щодо охороноздатності об’єктів інтелектуальної власності, проведення судових експертиз та експертних досліджень, оцінки майнових прав, укладення будь-яких договорів у цій сфері.
Перевагами Центру є можливість залучення до виконання завдань Центру висококваліфікованих фахівців у всіх галузях права інтелектуальної власності, в тому числі докторів та кандидатів юридичних та інших наук. 
Ми дотримуємося критеріїв максимального врахування прав та законних інтересів сторін, повної конфіденційності, об’єктивності та неупередженості.

 

 

 

44634

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ

Громадські, дослідницькі та освітні проекти за участю НДІ ІВ.

44631

ЦЕНТРИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ

Дослідницькі центри та лабораторії з вивчення питань інтелектуальної власності.

44633l

Періодичні видання

Журнал "Теорія і практика інтелектуальної власності" та "Медичне право".

44635

Законодавство

Зручно систематизована міжнародна та українська законодавча база галузі.

 

Останні новини

Наші пріоритети

testimonial author Олена ОРЛЮК, директор

"Ми намагаємося об'єднати під лавами нашого колективу справді найкращих фахівців, адже з ними маєш надзвичайно більше натхнення та мотивації до улюбленої справи"

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua