24 травня 2019 р. в залі засідань вченої раді КНУ імені Тараса Шевченка відбулася IІ Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем економіки інтелектуальної власності:

«Розвиток інтелектуального капіталу та його складових в аспекті процесів інтелектуалізації, капіталізації та трансформації. Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності».

Організаторами конференції виступили Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, кафедра інтелектуальної власності та Освітній центр КНУ імені Тараса Шевченка.

Конференцію відкрила заступник декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка доктор юридичних наук Отраднова О.А., яка побажала учасникам натхненної та плідної роботи.

В доповіді завідувача кафедри інтелектуальної власності факультету КНУ імені Тараса Шевченка Орлюк О. П. наголосила на розробці стратегії з інтелектуальної власності в Україні та ролі освіти у розбудові інноваційної, креативної економіки. Вона навела приклад  діяльності профільних кафедр з інтелектуальної власності у закладах вищої освіти України, що мають вже позитивний досвід тому повинні розвивати його, щоб готувати якісних фахівців для національної економіки інноваційного спрямування. Крім того важливим завданням є популяризація знань з інтелектуальної власності та виховання поваги до результатів інтелектуальної, творчої діяльності в нашому суспільстві.

З установчою доповіддю виступив Бутнік-Сіверський О. Б., головний науковий співробітник економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доктор економічних наук, професор, академік АТН України та академік УАН.: «Розвиток інтелектуального капіталу та його складників у аспекті процесів  інтелектуалізації, капіталізації та трансформації (теоретико-методологічний екскурс)». 

Бутнік-Сіверський О. Б. дійшов висновку, що саме досягнення інтегрального ефекту безперервних оновлень і є подальшим поглибленням інноваційності в умовах просування до неоекономіки при формуванні системи взаємовідносин між органами державного управління, бізнесовими виробничими структурами та науковими організаціями, де розвивається менеджмент комерціалізації та капіталізації інтелектуальної власності. Інтегральний ефект безперервних оновлень є критеріальною ознакою інноваційності цілісних науково-виробничих формувань.

Учасники конференції прослухали аналітичну доповідь Андрощука Г.О., головного наукового співробітника НДІ інтелектуальної власності НАПрН України: «Міграція інтелектуального капіталу України: вплив на економічну безпеку». Доповідач звернув увагу слухачів, що міграція обумовлена об’єктивними, переважно економічними причинами. Тому найкраща міграційна політика — це успішна соціально-економічна політика, що забезпечує належні умови для гідної праці, самореалізації та безпечного життя у власній країні, продумана і цілеспрямована діяльність держави в сфері міграції здатна забезпечити впорядковану, організовану та безпечну міграцію, належне використання її переваг.

На конференції виступили:

Петренко В.О., д.т.н., проф., Національна металургійна  академія України, м. Дніпро;

Воліков В. В., к.е.н. Директор Північно-Східний науковий  центр НАН України і МОН України;

Бабенко В. А., к. і. н., доц. ДВНЗ «Придніпровська державна  академія будівництва та архітектури» м. Дніпро;

Ромашко А.С., Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Кірін Р. С., д.ю.н, професор кафедри аграрного, земельного  та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»; Хоменко В. Л., к.т.н., доцент, керівник центру дистанційного навчання Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Активну участь брали молоді науковці. Так у доповідях Мурашка А. А., студента Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Спицької К. О., магістрантки Київський національний університет імені Тараса Шевченка були поставлені питання щодо понять та структури інтелектуального капіталу у сучасних умовах.

Учасники конференції обговорили питання та висловили пропозиції щодо проведення ІІІ конференції з проблем економіки інтелектуальної власності на 2020 рік.

 

Останні новини

 • 02
  груд. '19

  Інтелектуальна власність об'єднала наукові спільноти Києва та Дніпра

  28-29 листопада 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» в інтернет-форматі «Київ-Дніпро».

 • 29
  лист. '19

  10 грудня. Всеукраїнська конференція з проблем інтелектуальної власності

  Продовжується подання заявок на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Порушення у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності», що пройде 10 грудня 2019 року в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності НАПрН України. 

 • 13
  лист. '19

  Авторське право у топ-індустріях

  9 листопада у Вищій школі адвокатури НААУ пройшов семінар «Авторське право і ТОП-індустрії», що мав на меті підвищення кваліфікації адвокатів та юристів, які практикують у сфері інтелектуальної власності. 

Анонс подій

Інтернет-конференція з проблем інтелектуальної власності

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua