STATE INTELLECTUAL PROPERTY SERVICE OF UKRAINE

NATIONAL ACADEMY OF LAW SCIENCES OF UKRAINE

INTELLECTUAL PROPERTY RESEARCH INSTITUTE

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

BOHDAN KHMELNITSKY NATIONAL UNIVERSITY OF
CHERKASSY

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній інтернет-конференції «Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності», яка відбудеться 17 – 18 квітня 2014 р. на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81).

У межах конференції планується робота таких секцій:

– Право інтелектуальної власності у вітчизняній та зарубіжній правовій системах;

Правове регулювання авторського права і суміжних прав;

Правове регулювання промислової власності: національний та світовий досвід;

Правове регулювання нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності в Україні і світі;

Державне управління у сфері інтелектуальної власності;

– Перспективи інноваційного розвитку України;

Проблеми економіки та маркетингу інтелектуальної власності;

Договори у сфері інтелектуальної власності;

Захист права інтелектуальної власності в Україні та за кордоном;

Інтелектуальна власність в інформаційних системах;

Концепції інформаційного суспільства та інтелектуальної економіки.

 

Матеріали конференції будуть розмішені на сайті intellect21.cdu.edu.ua

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції і розіслано учасникам. Для участі у науково-практичній інтернет-конференції необхідно до оргкомітету надіслати:

– заповнену заявку;

– тези доповіді (3 – 5 сторінок);

– відскановану електронну копію підтвердження організаційного внеску.

Зразок заявки:

– Прізвище, ім’я, по батькові

– Місце роботи / навчання

– Посада або статус

– Тема доповіді

– Домашня адреса, індекс

– Контактний телефон

– Електронна адреса

Вимоги до оформлення тез:

· Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)

· Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад:

Проблеми та перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні

 

· Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва установи, де навчається/працює автор: шрифт Times New Roman №12.

Наприклад:

Коваленко Сергій Борисович,

Кандидат юридичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка

· Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

· Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, 89].

· Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Заповнену заявку, тези доповіді, відскановану копію підтвердження оргвнеску надсилати до 5 квітня 2014 року на електронну адресу: intellect21.cdu@gmail.com

Оргвнесок становить 100 грн. Кошти поштовим переказом надсилаються на поштову адресу оргкомітету.

Поштова адреса оргкомітету:

Корновенку С.В., бульв. Шевченка, 81, к. 414,

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького,

м. Черкаси, 18031.

Телефон для довідок:

067-709-05-28 – співголова оргкомітету конференції – Корновенко Сергій Валерійович.

097-595-44-60 – відповідальний секретар конференції – Іващенко Віктор Анатолійович.

image_pdfimage_print
We invite you to take part in Research and Practice Internet Conference “Local and international experience of legal regulation of relations in the sphere of intellectual property”